XML

MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • nazwa placówki:       Muzeum Rzemiosła w Krośnie
 • adres:                       ul. Józefa Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno
 • dyrektor:                   dr inż. Marta Rymar
 • tel.                           +48 508 390 031
 • e-mail:                     krosno@muzeumrzemiosla.pl
 • adres strony www:     muzeumrzemiosla.pl

II. Przedmiot działalności i kompetencje

Muzeum Rzemiosła w Krośnie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Krosno, powołaną w 1989 r., a udostępnioną dla zwiedzających w 1990 r. Nadzór bezpośredni nad muzeum sprawuje Prezydent Miasta Krosna.

Muzeum  Rzemiosła w Krośnie jest instytucją o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym, do  której należy: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zabytków związanych z historią: sztuki, rzemiosła i przemysłu, rzemiosł artystycznych oraz zabytków archeologicznych terenów Polski południowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krosna i najbliższych okolic. Sposoby realizacji kompetencji instytucji zostały szczegółowo omówione w Statucie Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

III. Siedziby

 • Budynek główny, ul. Józefa Piłsudskiego 19 – siedziba główna instytucji, ekspozycja stała.
 • Piwnica PodCieniami, Rynek 5 – sale do organizacji wystaw czasowych, koncertów, konferencji i innych wydarzeń muzealnych.
 • Piwnica Przedprożna, Rynek 16 – "W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika - wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem".
 • Pracownia Konserwatorska, ul. Grodzka 18 – zabezpieczanie i renowacja przedmiotów muzealnych, wykonywanie renowacji na zlecenie.
 • Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej (PIKT), ul. Juliusza Słowackiego 2 – informacja o bieżących wydarzeniach kulturalnych w Krośnie oraz informacja turystyczna o bazie noclegowej i atrakcjach turystycznych Krosna, Pogórza i Beskidu Niskiego.
 • Wieża Farna, ul. Józefa Piłsudskiego 5 – obiekt turystyczny, sale do organizacji wystaw czasowych.

IV. Struktura organizacyjna

Dyrektor
dr inż. Marta Rymar

tel. +48 508 390 068
e-mail: dyrektor@muzeumrzemiosla.pl

Zastępca dyrektora
Łukasz Stachurski
kustosz
tel. +48 690 576 755
e-mail: wicedyrektor@muzeumrzemiosla.pl

Główny Księgowy
Katarzyna Witoń

e-mail: finanse@muzeumrzemiosla.pl

Realizacja celów statutowych jest prowadzona w ramach działów, pracowni i samodzielnych stanowisk pracy:

1. Dyrektor
2. Wicedyrektor
3. Dział Przechowywania, Inwentaryzacji i Udostępniania Zbiorów (Główny Inwentaryzator Zbiorów)
4. Dział Naukowego Opracowania Zbiorów (Pracownia Historii Rzemiosła, Pracownia Dokumentacji Archiwalnej, Pracownia Zbiorów  Bibliotecznych, Pracownia Archeologiczna)
5. Dział Edukacji, Promocji, Organizacji Wystaw i Wydarzeń
6. Dział Administracyjno-Gospodarczo-Techniczny
7. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
8. Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej
9. Pracownia Konserwatorska
10. Samodzielne stanowiska pracy

V. Podstawa prawna działalności

 VI. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

VII. Program działalności Muzeum Rzemiosła w Krośnie na lata 2021-2026

 
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłMarta Rymar - Dyrektor Muzeum Rzemiosła2023-05-05
Publikujący Muzeum Rzemiosła - Muzeum Rzemiosła 2023-05-05 14:45
Modyfikacja Muzeum Rzemiosła - Muzeum Rzemiosła 2024-04-03 09:22