OFERTA PRACY

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko:
TUTOR – OPIEKUN WSPIERAJĄCY w Centrum Aktywności Młodzieży - dziale Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie


Załączniki
- oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- o przetwarzaniu danych osobowych


MENU PODMIOTOWE


I. Informacje o jednostce

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4

tel. 134326187

e-mail: galeria@bwakrosno.pl

Adres strony www: www.bwakrosno.pl

 

II. Przedmiot działalności i kompetencje 

 

Biuro  Wystaw  Artystycznych  jest  instytucją  kultury,   której  podstawowym  celem  jest  działalność  wystawiennicza,    promocyjna i popularyzatorska w dziedzinie sztuki współczesnej. Dokumentacja życia artystycznego, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji w zakresie sztuki współczesnej i jej twórców. Tworzenie  kolekcji  sztuki współczesnej artystów polskich  i zagranicznych, a także popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji plastycznej w Krośnie i bliskiej okolicy.

Program działalności Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie na lata 2022-2026


III. Struktura organizacyjna

 

Dyrektor – mgr Ewelina Jurasz

Główna Księgowa – mgr Aldona Winiarska-Olczyk
 

Regulamin Organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

IV. Podstawa prawna działalności

 

- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- Akt założycielski

- Statut

- Uchwała - zmiana adresu siedziby


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw


Dyrektor przyjmuje strony w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od  godz. 13.00 do 14.00.

Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Galeria Sztuki czynna:

od wtorku do piątku - 10.00-18.00
sobota - 12.00-18.00
niedziela, poniedziałek – nieczynna

 

II. Finanse, majątek jednostki

  • Plan finansowy (plik)
  • Środki trwałe – 538971,93 zł na dzień 31.12.2023 r.
  • Bilans (ostatni) (plik)


III. Rejestry i ewidencje

- Księga inwentarzowa dzieł sztuki
- Księga inwentarzowa księgozbioru
- Ksiega inwentarzowa środków trwałych powyżej 10000 zł
- Księga inwentarzowa środków trwałych od 1000 - 10000 zł
- Księga inwentarzowa środków trwałych ilościowa do 1000 zł
- Ksiega wartości niematerialnych i prawnych
 

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 2020, poz. 2176).

 

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

 

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.


Wniosek do pobrania

 

VI. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

[treść raportu do pobrania] 

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwelina Jurasz - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych2013-03-21
Publikujący Biuro Wystaw Artystycznych 2013-03-21 08:21
Modyfikacja Biuro Wystaw Artystycznych 2024-06-21 09:52