Informacja


MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4

tel. 134326187

e-mail: galeriakrosno@op.pl

Adres strony www: www.bwakrosno.pl

 

II. Przedmiot działalności i kompetencje 

 

Biuro  Wystaw  Artystycznych  jest  instytucją  kultury,   której  podstawowym  celem  jest  działalność  wystawiennicza,    promocyjna i popularyzatorska w dziedzinie sztuki współczesnej. Dokumentacja życia artystycznego, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji w zakresie sztuki współczesnej i jej twórców. Tworzenie  kolekcji  sztuki współczesnej artystów polskich  i zagranicznych, a także popieranie wszechstronnego rozwoju kultury i edukacji plastycznej w Krośnie i bliskiej okolicy.

III. Struktura organizacyjna

 

Dyrektor – mgr Ewelina Jurasz

Główna Księgowa – mgr Aldona Winiarska-Olczyk


Schemat organizacyjny

 

IV. Podstawa prawna działalności

 

- Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

- Akt założycielski

- Statut

- Uchwała - zmiana adresu siedziby


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw


Dyrektor przyjmuje strony w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca od  godz. 13.00 do 14.00.

Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Galeria Sztuki czynna:

od wtorku do piątku - 10.00-18.00
sobota, niedziela - 9.00-15.00
poniedziałek – nieczynna

 

II. Finanse, majątek jednostki

  • Plan finansowy (plik)
  • Środki trwałe – 476483,52 zł na dzień 31.12.2018 r.
  • Bilans (ostatni) (plik)


III. Rejestry i ewidencje

- Księga inwentarzowa dzieł sztuki
- Księga inwentarzowa księgozbioru
- Ksiega inwentarzowa środków trwałych powyżej 10000 zł
- Księga inwentarzowa środków trwałych od 1000 - 10000 zł
- Księga inwentarzowa środków trwałych ilościowa do 1000 zł
- Ksiega wartości niematerialnych i prawnych
 

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

 

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.


Wniosek do pobrania

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwelina Jurasz - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych2013-03-21
Publikujący Biuro Wystaw Artystycznych 2013-03-21 08:21
Modyfikacja Biuro Wystaw Artystycznych 2020-02-06 10:50