MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 • Adres: ul. Księdza Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno
 • Dyrektor: Aneta Bator
 • Nr telefonu: 13-43-688-21
 • E-mail: zespol@cku.krosno.pl
 • Adres strony www: http://zespol.cku.krosno.pl

 

II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest szkołą publiczną. W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 7 - szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży, Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 III. Struktura organizacyjna

 IV. Podstawa prawna działalności

 


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 • Dyrektor przyjmuje strony:
w poniedziałki od godz. 12:00 do 15:00
w czwartki od godz. 8:00 do 11:00.
 
 • Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:00
 
 • Pedagog szkolny:
poniedziałek od godz. 12:30 do 16:00
wtorek od godz. 8:00 do 12:30
środa od godz. 9:00 do 13:00
czwartek od godz. 13:00 do 16:00
 
 • Pielęgniarka szkolna:
poniedziałek od godz. 7:30 do 11:30
wtorek od godz. 7:30 do 11:30
środa od godz. 11:35 do 15:35
czwartek od godz. 11:35 do 15:35
 
 • Biblioteka szkolna czynna:
poniedziałek od godz. 8:00 do 12:30
wtorek od godz. 12:30 do 16:00
środa od godz. 13:00 do 16:00
czwartek od godz. 9:00 do 13:00
piątek od godz. 10:00 do 15:00

 

II. Finanse, majątek jednostki

 

III. Rejestry i ewidencje

 

1.    Księga ucznia i słuchacza.
2.    Rejestr zaświadczeń wydanych  uczniowi / słuchaczowi.
3.    Rejestr wydanych legitymacji.
4.    Ewidencja zbioru składnicy akt.
5.    Ewidencja pieczęci i pieczątek.
6.    Rejestr przesyłek pocztowych.
7.    Rejestr druków ścisłego zarachowania.
8.    Rejestr świadectw i dyplomów.
9.    Zarządzenia dyrektora.
10.  Rejestry księgowe.


 

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP    Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.
 VI. Kontrole zewnętrzne

ROK 2022
 • Kontrola PPIS w Krośnie
 • Kontroka Urządu Mista Krosna

Rok 2023
 • Kontrola PPIS w Krośnie

VII. Ogłoszenia


Ogłoszenia Archiwalne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie


VIII. Dostępność
Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:


Deklaracja dostępności

 


Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłAneta Bator2015-03-04
Publikujący Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 2013-03-21 10:12
Modyfikacja Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 2024-04-11 12:10