Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

  • Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  • Adres: ul. F. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
  • Dyrektor: Bożena Cząstka
  • Nr telefonu: 13-43-688-21
  • Fax: 13-43-224-73
  • E-mail: zespol@cku.krosno.pl
  • Adres strony www: http://zespol.cku.krosno.pl

 

II. Przedmiot działalności i kompetencje    Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego jest szkołą publiczną. W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 7 - szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży, Centrum Kształcenia Ustawicznego - szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych i szkoły policealne dla dorosłych.
 III. Struktura organizacyjna

 IV. Podstawa prawna działalności

 


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

Dyrektor przyjmuje strony:

we wtorki od godz. 10.00 do 13.00

w czwartki od godz. 10.00 do 13.00.

 

Sekretariat czynny:

w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00,

od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.00,

w soboty od godz. 8.00 do godz.13.00.

 

Pedagog szkolny:

poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 12.00,

środa od godz. 11.00 do godz. 16.00,

piątek od godz. 13.00 do godz.16.00.

 

Pielęgniarka szkolna:

środa od godz. 8.00 do godz.11.50,

piątek od godz. 8.00 do 11.45.

 

Biblioteka szkolna czynna:

poniedziałek od godz. 9.00 do godz. 12.00,

wtorek od godz. 8.30 do godz. 16.00

środa od godz. 10.00 do godz. 18.00,

czwartek od godz. 10.00 do godz. 17.00,

piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00,

sobota od godz. 8.00 do godz. 11.00

 

II. Finanse, majątek jednostki

 

 

III. Rejestry i ewidencje

 

1.    Księga ucznia i słuchacza.
2.    Rejestr zaświadczeń wydanych  uczniowi / słuchaczowi.
3.    Rejestr wydanych legitymacji.
4.    Ewidencja zbioru składnicy akt.
5.    Ewidencja pieczęci i pieczątek.
6.    Rejestr przesyłek pocztowych.
7.    Rejestr druków ścisłego zarachowania.
8.    Rejestr świadectw i dyplomów.
9.    Zarządzenia dyrektora.
10.  Rejestry księgowe.


 

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP    Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.
 VI. Kontrole zewnętrzne

ROK 2017
  • Kontrola Kuratorium Oświaty
  • Kontrola PPIS w Krośnie
  • Kontrola WSSE w Rzeszowie

VII. Ogłoszenia

Nabór na stanowisko referenta


Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta
 
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłBożena Cząstka2015-03-04
Publikujący Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 2013-03-21 10:12
Modyfikacja Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 2019-08-08 19:57