Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Załączniki do wniosku.zip do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Wniosek.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Uzupełnienia do raportu styczeń 2021 r.zip do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Uzupełnienia do raportu lipiec 2020 r.zip do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami.zip do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Postanowienie Prezydenta Miasta Krosna o zawieszeniu postępowania.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Postanowienie Prezydenta Miasta Krosna o podjęciu zawieszonego postępowania.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Postanowienie Prezydenta Miasta Krosna o ocenie oddziaływania na środowisko.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie ooś.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
Dodano plik - Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie.pdf do treści 2021-02-17 15:06 Małgorzata Bocianowska
powrót