Prezydent Miasta Krosna ogłasza przetarg pisemny na najem lokali użytkowych i garażu.

ZMIANY:
2022-11-30 07:44:24: Usunięto plik 18.Ogłoszenie 30.11.2022.doc
2022-11-30 07:44:06: Dodano plik Ogłoszenie o przetargu.pdf
Więcej >>>
2022-11-30 07:35:12: Dodano plik 18.Ogłoszenie 30.11.2022.doc
Przetarg pisemny na najem lokali uzytkowych i garażu

Prezydent Miasta Krosna ogłasza:
  1. I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego na II piętrze budynku przy ul. A.Mickiewicza 31 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 146.94 m2;
  2. I przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. ks.S.Staszica 25 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 20.98 m2;
  3. IV przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 10.80 m2;
  4. IV przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 15.20 m2;
  5. IV przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego na piętrze budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 24.78 m2;
  6. IV przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ul. Kolejowej 6 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 13.38 m2;
  7. II przetarg pisemny na najem garażu o powierzchni użytkowej 15.68 m2, położonego przy ul. Powstańców Śląskich w Krośnie, na terenie działki oznaczonej nr 2892/5
    w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
Lokale użytkowe wymienione w pkt 1-6 przeznaczone są na prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej.
            Celem obejrzenia lokali i garażu należy skontaktować się z Towarzystwem Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym Sp. z o.o. w Krośnie,
ul. Wyzwolenia 4 (tel. 134201113).
            Ustala się dolną granicę czynszu (stawkę wywoławczą) w wysokości :
- za lokal opisany w pkt 1 – 10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie;
- za lokal opisany w pkt 2 – 58 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie;
- za lokale opisane w pkt 3-6 – 15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie;
- za garaż opisany w pkt 7  –  7 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.
Stawka czynszu najmu nie obejmuje opłat za media.
Do czynszu najmu doliczany jest podatek VAT.
Czynsz najmu może być corocznie rewaloryzowany.
Najemcy lokali użytkowych i garaży zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości.
            Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta najmu lokalu użytkowego/garażu - ul. … o powierzchni użytkowej …” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. do godziny 1430.
         
Oferta powinna zawierać w szczególności: oznaczenie oferenta (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres), proponowaną stawkę czynszu, sposób zagospodarowania lokalu, rodzaj proponowanej działalności.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
            Wadium w wysokości:
- za lokal opisany w pkt 1 – 1000 zł;
- za lokale/garaż opisane w pkt 2-7 – po 500 zł
należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Krosna w Banku Pekao S.A.
nr 95124017921111001061496883, bądź gotówką w Oddziałach Banku Pekao S.A. w Krośnie: ul. Lwowska 28a, ul. Powstańców Warszawskich 3, ul. Bieszczadzka 5 w terminie do dnia
19 grudnia 2022 r. do godz. 1430.
            Wpłata wadium jest równoznaczna z akceptacją stanu technicznego lokalu/garażu.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał stanowi kaucję zabezpieczającą pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu/garażu.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
            Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 1430 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, II piętro, pokój nr 219.
Wybór oferty zostanie dokonany w terminie do dnia 22  grudnia 2022 r.
            Do przetargu na określony w ogłoszeniu lokal/garaż nie może przystąpić dotychczasowy najemca, jeżeli zalegał z płatnościami czynszu na rzecz Miasta Krosna.
            Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od przetargu lub uznania, bez podania przyczyny, że przetarg nie dał rezultatów.
Data składania ofert:
2022-12-19 14:30:00
Data wpłaty wadium:
2022-12-19 14:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRozenbeiger Małgorzata 2022-11-30 07:30:00
PublikującyMałgorzata Rozenbeiger 2022-11-30 07:31:00
Modyfikował(a) Małgorzata Rozenbeiger 2022-11-30 07:44:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 1.23 MBPlik pdf

Rejestr zmian