XML

Raport o stanie Miasta Krosna 2023 i zaproszenie na debatę

22 maja 2024 r. Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki przekazał Radzie Miasta raport o stanie miasta za 2023 r. Zapraszam mieszkańców Krosna do zapoznania się z raportem. Obejmuje on podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Miasta Krosna w dniu 27 czerwca 2024 r.
Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabrać głos mieszkańcy Krosna.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Krosna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję. Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Rady Miasta, ul. ks. S. Staszica 2. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza.
Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wymogi dotyczące raportu o stanie miasta, debaty nad raportem oraz zabierania głosu przez mieszkańców zostały określone w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 
Zbigniew Kubit
Przewodniczący Rady Miasta Krosna
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2024-05-23
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2024-05-23 12:55
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2024-05-23 12:59