XML

Raport o stanie Miasta Krosna 2022 i zaproszenie na debatę

31 maja 2023 r. Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki przekazał Radzie Miasta raport o stanie miasta za 2022 r.
Zapraszam mieszkańców Krosna do zapoznania się z raportem. Obejmuje on podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Miasta Krosna w dniu 30 czerwca 2023 r. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabrać głos mieszkańcy Krosna.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Krosna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję. Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Rady Miasta, ul. ks. S. Staszica 2. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza.

Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wymogi dotyczące raportu o stanie miasta, debaty nad raportem oraz zabierania głosu przez mieszkańców zostały określone w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 
Zbigniew Kubit
Przewodniczący Rady Miasta Krosna
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2023-05-31
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-05-31 12:58
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2023-05-31 12:59