XML

Raport o stanie Miasta Krosna 2020 i zaproszenie na debatę

31 maja 2021 r. Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki przekazał Radzie Miasta raport o stanie miasta za 2020 r. Zapraszam mieszkańców Krosna do zapoznania się z raportem. Obejmuje on podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego.

Raport będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Miasta Krosna w dniu 28 czerwca 2021 r. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabrać głos mieszkańcy Krosna.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Krosna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję. Zgłoszenia należy złożyć w Biurze Rady Miasta, ul. ks. S. Staszica 2. Można skorzystać z załączonego wzoru formularza.

Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Ze względu na stan epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnym. W Urzędzie Miasta Krosna przy ul. ks. S. Staszica 2 zostanie przygotowane stanowisko komputerowe przeznaczone dla mieszkańców zabierających głos w debacie.

Wymogi dotyczące raportu o stanie miasta, debaty nad raportem oraz zabierania głosu przez mieszkańców zostały określone w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 
Zbigniew Kubit
Przewodniczący Rady Miasta Krosna
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Śnieżek2021-05-31
Publikujący Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2021-05-31 14:23
Modyfikacja Anna Śnieżek - Anna Śnieżek 2021-05-31 14:25