XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

KROSNO, 12.04.2024 r.
     (miejscowość i data)
PB.6743.1.20.2024.A
20/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 ………………………………………………………………………….
      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:
Przebudowa przegrody zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Prusa 21 w Krośnie na działce nr ewid. 1188/2 w obrębie ewid. 0007 Suchodół.
  1. inwestor:
P. Mateusz Mikoś
  1. data doręczenia zgłoszenia:
11.04.2024 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2024-04-12
Publikujący Agata Ziarkowska 2024-04-12 13:58