XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zgłoszenie budowy

KROSNO, 22.07.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.82.2019.D
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicy bocznej przy ul. Klonowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1311/2, 1312/1, 1312/6, 1313, 1315, 1323/1, 1323/4, 1324/1, 1324/3, 1326/6, 1326/4, 1327, 1314, 1376
 
Obręb 0001 TURASZÓWKA
 
Ulica boczna ul. Klonowej
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.07.2019 r.
 
 
 
 

 
 
 

 
 
KROSNO, 22.07.2019 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.82.2019.D
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV oświetlenia ulicy bocznej przy ul. Klonowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1311/2, 1312/1, 1312/6, 1313, 1315, 1323/1, 1323/4, 1324/1, 1324/3, 1326/6, 1326/4, 1327, 1314, 1376
 
Obręb 0001 TURASZÓWKA
 
Ulica boczna ul. Klonowej
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.07.2019 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2019-07-22
Publikujący Agata Ziarkowska 2019-07-22 14:15