XML

informacja o dokonaniu zgłoszenia

Krosno, 17.12.2018 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.123.2018.S
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
GMINA MIASTO KROSNO
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV stanowiącej odcinki sieci oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów oświetleniowych przy ul. Mostowej w Krośnie


 Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 121/5, 121/7, 178/2
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mostowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.12.2018 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2018-12-17
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2018-12-17 10:00