XML

Informacja

MENU PODMIOTOWE


I. Informacje o jednostce

  • Nazwa szkoły/placówki: Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych Im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
  • Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 20
    38-402 Krosno
  • Dyrektor: Joanna Kubit
  • Nr telefonu: (48) 13 432 17 77; (48) 13 474 38 90; (48) 13 474 38 91 
  • Fax: (48) 13 432 19 25
  • E-mail: zsng@naftowka.pl
  • Adres strony www: www.naftowka.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych Im. Ignacego Łukasiewicza to jedyna placówka na Podkarpaciu kształcąca w kierunkach naftowo-gazowniczych.

W ramach LO, Technikum i ZSZ oferujemy nastąpujące kierunki:

  • Technikum nr 4: technik logistyk · technik wiertnik · technik ochrony środowiska · technik geolog · technik górnictwa otworowego · technik gazownictwa
  • VI Liceum Ogólnokształcące: ratowniczo-obronny · bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Branżowa Szkoła I stopnia: ślusarz
  • Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza Nr 2 w Krośnie: technik wiertnik
  • Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych: oferta na szkolnej stronie internetowej

Uczniowie oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego umiejętności przydatne w pracy zawodowej zdobywają podczas praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i ćwiczeń terenowych.

III. Struktura organizacyjna

Dyrektor: mgr Joanna Kubit
Z-ca dyrektora szkoły: mgr Gabriela Szmyd-Korona,
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Piotr Chmiel
Główny księgowy: mgr Bogumiła Ross


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

  • Dyrektor przyjmuje strony: poniedziałek 800 - 1000, wtorek 1300 - 1500
    Wicedyrektorzy pełnią dyżur:  poniedziałek – piątek  od 1300 - 1500
  • Sekretariat czynny:
    Monika Patla: poniedziałek, środa, czwartek - 7:30 - 16:00
    Beata Półchłopek: wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
  • Pedagog szkolny: mgr Walerian Więch
    poniedziałek: 7:45 - 13:15
    wtorek: 7:45 - 14:00
    środa:  7:45 - 11:00
    czwartek:  7:45 - 12:30
    piątek:  7:45 - 13:00
  • Gabinet pierwszej pomocy przedlekarskiej (pielęgniarka szkolna):
    Małgorzata Mazur
    poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:35
  • Biblioteka szkolna czynna:
    Wypożyczalnia:
  • poniedziałek: 8.00 – 14.00
    wtorek: 8.00 – 12.00
    środa: 8.00 – 14.00
    czwartek: 8.00 – 13.00
    piątek: 9.00 – 15.00
    sobota: 9.30 – 11.30 (zgodnie z harmonogramem zajęć szkoły policealnej) 
  • Czytelnia:
    poniedziałek 10.00 – 16.00
    wtorek 10.00 – 15.00
    środa 10.00 – 16.00
    czwartek 10.00 – 15.00

II. Finanse, majątek jednostki

  • Plan finansowy zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/378/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015 r. - PLIK
  • Środki trwałe – 3 766 083,25 zł
    w tym budynki – 2 335 519,51 zł
  • Bilans - PLIK

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - PLIK

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

VI. Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
 

  • Regulamin - PLIK
  • Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną - PLIK
  • Oświadczenie o zmianie adresu e-mail służacego do przesyłania powidomień o wystawionych fakturach w formie elektronicznej - PLIK
  • Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną - PLIK
  • Klauzula informacyjna - PLIK
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJoanna Kubit2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych 2013-03-21 10:08
Modyfikacja Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych 2022-05-12 09:24