XML

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Przedszkole Miejskie nr 10. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza jest realizowana w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Sp 7 jest ośmioletnią szkołą publiczną. Prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą w 13 oddziałach klas I - VIII. Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do kontynuowania edukacji na kolejnych etapach.


III. Struktura organizacyjna

Dyrektor: Zofia Sienkiewicz
Z-ca dyrektora szkoły: Magdalena Trybus
Główny księgowy: Renata Gabło-Szeptak

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa Prawo Oświatowe PLIK
 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i ewentualnie o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Statut SP 7- PLIK
 • Statut PM 10 - PLIK


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony: codziennie w godz. 12:00 – 15:00
 • Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
 • Pedagog szkolny:
  poniedziałek 8:15 - 10:15
  wtorek         8:15 - 9:15
  środa          8:15 - 10:15
  czwartek     12:15 - 14:15    
  piątek          12:15 - 13:15
 • Pielęgniarka szkolna:
  poniedziałek   10:15 - 15:00
  środa               7:30 - 10:30
  czwartek          7:30 -15:30  
   
 • Biblioteka szkolna czynna:
  poniedziałek   10:15 - 14:15
  wtorek           9:15 - 14:15
  środa            10:15 - 14:15
  czwartek       98:15 - 12:15
  piątek           8:15 - 12:15

Psycholog:
Poniedziałek  10:30 - 15:00
Wtorek   10:30 - 15:00
Środa    8:00 - 14:05
Czwartek  10:30 - 15:00
Piątek    8:15 - 15:00


 

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy - PLIK
 • Środki trwałe – 8 038 106,43 zł
  w tym:
  budynek szkoły – 3 700 0062,00 zł
  hala – 1 314 016,07 zł
 • Bilans - PLIK
 • Rachunek zysków i strat - PLIK
 • Zestawienie zmian na funduszu jednostki- PLIK
 • informacja dodatkowa do bilansu- PLIK

III. Rejestry i ewidencje (nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu) - plik

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (PLIK)

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Ogłoszenia i konkursy

Nabór na stanowisko nauczyciela języka angielskiego

Wyniki naboru


Nabór na stanowisko biebliotekarza

Wyniki naboru

Oświadczenie


Przetarg na urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych


Nabór na stanowisko: referent (ds. kadr i płac) (umowa na zastępstwo)
Oświadczenie do naboru
Wyniki naboru

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent (ds kadr i płac)-na zastępstwo
Oświadczenie do naboru
Wyniki naboru na stanowisko referent
Protokół

Wyniki naboru na stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: referent
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy referent
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent

Wyniki naboru
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Wyniki naboru
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


VII Raport dostępności placówki

Raport dostępności MZS Nr 3 w Krośnie

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłZofia Sienkiewicz - Dyrektor2021-06-29
Publikujący Miejski Zespół Szkół nr 3 2021-06-29 13:07
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół nr 3 2021-06-29 10:28