XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni

Krosno, dnia 3 lutego 2023 r.
RZ.ZUZ.1.4210.542.2022.DS
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi do wód powierzchniowych płynących potoku „Lubatówka” (działki nr ewid. 1666 i 3082/9 obręb 0006 Śródmieście) oraz rowu melioracyjnego R22 „Rakowiec” (działka nr ewid. 1899/3 obręb 0007 Suchodół istniejącymi wylotami W1, W2).
Podmiot publikującyZarząd Zlewni w Krośnie
Wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie2023-02-03
Publikujący Monika Fiejdasz 2023-02-08 11:04