XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja Prezydenta Miasta Krosna o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

INFORMACJA z dnia 27.09.2022 r.
 
Stosownie do art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

PREZYDENT MIASTA KROSNA
z a w i a d a m i a
o wydaniu decyzji
z dnia 26.09.2022 r., Nr 195/2022, znak: PB.6740.2.59.2022.A
 
o pozwoleniu na budowę bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa, budowę centralnej sterowni EC Łężańska, budowę zbiornika ppoż. wraz z pompownią i wagi przejazdowej, budowę, remont urządzeń i infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu oraz pozwoleniu na rozbiórkę budynku magazynowo – gospodarczego, na działce nr ewid.: 2746/8 położonej przy ul. gen. W. Sikorskiego w Krośnie (obręb ewid. 0006 Krościenko Niżne) w ramach zadania: „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa na działce nr ewid.: 2746/8 położonej przy ul. gen. W. Sikorskiego, obręb Krościenko Niżne”.
 
Treść decyzji udostępniono na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krosna
w dniu 27.09.2022 r.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno, w godzinach pracy urzędu, tj.: od godz. 7.30 do 14.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu: 13 47 43 217 lub 13 47 43 204.

Pouczenie o środkach odwoławczych zawarte jest w ww. decyzji.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja_blok_energetyczny_PB.6740.2.59.2022.A Plik pdf 4.74 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2022-09-26
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-27 07:32
Modyfikacja Karolina Baran - Karolina Baran 2022-09-27 07:39