XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Krosna zawiadamia:
Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385), Prezydent Miasta zawiadamia:
o wyłożeniu do wglądu publicznego:
„Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Krosno na lata 2022-2025”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 26.09.2022r. do 17.10.2022 r.  w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, w godzinach pracy Urzędu.
Dokument jest również dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna: bip.umkrosno.pl
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.
Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miasta w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno


Osobą do kontaktu jest p. Aleksander Sarnecki - Specjalista d/s energetyki, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
tel. 134 743 629, e-mail: sarnecki.aleksander@um.krosno.pl

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2022-09-26
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-09-26 16:25
Modyfikacja Monika Fiejdasz 2022-09-26 16:32