Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Warszawa, 10 czerwca 2022 r.
DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.225.2019.KCz.JSz.17
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska:
- postanowieniem z 9 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.225.2019.KCz.JSz.15, stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania oraz
- decyzją z 9 czerwca 2022 r. znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.225.2019.KCz.JSz.16, umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 27 września 2011 r., znak: WOOŚ.4200.12.2011.IG-30, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul. Bema a ul. Zręcińską w Krośnie.
Doręczenie rozstrzygnięć stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu, w którym upubliczniono zawiadomienie.
Z treścią rozstrzygnięć strony postępowania mogą zapoznać się w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Urzędzie Miasta Krosna oraz Urzędzie Gminy Jedlicze.
 
powrot
Podmiot publikującyGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wytworzył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska2022-06-10
Publikujący Monika Fiejdasz 2022-06-24 11:26
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2022r. 18:43:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.