Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

OS.6220.2.2020.A
Krosno, 12.02.2021 r.
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
Prezydent Miasta Krosna
zawiadamia
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”, realizowanego na działce nr ew. 2746/1, obręb Krościenko Niżne, Krosno.
Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłoszenia uwag i wniosków dotyczących planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w terminie 10 dni od dnia publicznego obwieszczenia, w tym:
-  postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4221.7.1.2020.AD.16 z dnia 2 lutego 2021 r. uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych” realizowanego na działce nr ewid. 2746/1, obręb Krościenko Niżne, Krosno.
- opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie znak: PSNZ.9020.3.2.2020 z dnia 8 września 2020 r.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staszica 2, pok. 15, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek: od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku: od 7:30 do 15:30, w piątek: od 7:30 do 14:30.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Brak uwag i wniosków w wyżej wskazanym terminie spowoduje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.
Otrzymują:
1.    Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa,
2.    OS a/a.
Do wiadomości:
1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fredry 12, 38-400 Krosno.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2021-02-12
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2021-02-16 12:50
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2021r. 04:25:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.