Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

WOOŚ.420.7.5.2019.AH.30
Rzeszów, dnia 28 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1t i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) dalej „Kpa” oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875),
w związku z wnioskiem Pana Mariusza Krajnika, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100 wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego w obszarze skrzyżowań z linią kolejową, a także budowa, przebudowa i rozbudowa niezbędnej infrastruktury technicznej" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”;
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że terminy, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu na podstawie art. 15 zzr i art. 15 zzs wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), rozpoczynają się lub biegną dalej z dniem 24 maja 2020 r.
W związku z powyższym, strony postępowania mają możliwość zapoznania się oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem rozstrzygnięcia, w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów),
w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 44), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Otrzymują:
1. P. Mariusz Krajnik (Pełnomocnik Inwestora) – Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k., ul. Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów
2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP RDOŚ w Rzeszowie
3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zgodnie
z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Do wiadomości:
1. WOOŚ; aa
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
Wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie2020-05-28
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2020-06-01 10:04
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 06 lipca 2020r. 19:31:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.