Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku usługowo-produkcyjnego wraz z miejscami postojowymi i kontenerową stacją trafo, na działkach nr ewid.: 401/5 - obręb ewidencyjny Przemysłowa i 2485 - obręb ewidencyjny Suchodół w Krośnie.
Krosno, dnia 31.01.2019 r.
 
znak: PB.6740.1.5.2019.S
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz 2081), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
zawiadamiam,
że decyzją Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31.01.2019 r. znak: PB.6740.1.5.2019.S zakończone zostało postępowanie prowadzone z wniosku z dnia 15.01.2019 r., złożonego przez: P. Roberta Mrozek – prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Mrozek Robert EUROSIM3 P.P.H.U., w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obejmujące: budowę budynku usługowo-produkcyjnego wraz z miejscami postojowymi i kontenerową stacją trafo, na działkach nr ewid.: 401/5 - obręb ewidencyjny Przemysłowa i 2485 - obręb ewidencyjny Suchodół w Krośnie.
         Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28A w Krośnie, pok. nr 216, w godz. pracy urzędu.
Informacja o decyzji została wywieszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna (na budynkach Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna: http://www.bip.umkrosno.pl/ na okres 14 dni, tj. w dniach od 31.01.2019 r. do 14.02.2019 r.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2019-01-31
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2019-01-31 12:17
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 sierpnia 2019r. 13:52:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.