Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I”, „Przemysłowa VI” i „Przemysłowa VII” oraz projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO 1”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLI/873/17 z dnia 31 marca 2017 r., Nr LVIII/1312/18 i Nr LVIII/1313/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz Nr LIX/1345/18 z dnia 28 maja 2018 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” obejmującego obszar ok. 109 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, w rejonie ulic: S. Żeromskiego, Kopalnianej, K. I. Gałczyńskiego, A. Asnyka i Lunaria, ograniczony od północy ul. Wisze, granicą obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Krościenko V” i granicą obszaru górniczego (obejmując ww. obszar, plan i część pasa drogowego), od wschodu granicą miasta, od południa rzeką Wisłok (poza opracowaniem), od zachodu ul. Ślączka (włączając pas drogowy w obszar opracowania),
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI”, obejmującego obszar ok. 0,8 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, przy rondzie Dywizjonu 303, ul. F. Żwirki i S. Wigury oraz ul. Składową,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VII”, obejmującego obszar ok. 2,2 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, przy rondzie Dywizjonu 303, ul. F. Żwirki i S. Wigury oraz ul. Adama Jana Ostaszewskiego,
projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO 1”, uchwalonego uchwałą Nr LXXII/1262/10 Rady Miasta Krosna z dnia 10 listopada 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 2272 z dnia 22 listopada 2010 r., zm. uchwałą Nr XXXVII/735/16 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4286 z dnia 22 grudnia 2016 r., obejmującego obszar ok. 0,06 ha, w granicach działki nr ewid. 2459/1 (obręb Śródmieście) przy ul. Niepodległości wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 23.01.2019 r. do 13.02.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju 203A w godz. od 8:00 do 15:00.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędą się w dniu 4.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 313:
- w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Przemysłowa VI” i „Przemysłowa VII” oraz projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO 1” o godzinie 15:00,
- w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko I” o godzinie 15:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2019 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna, a także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno oraz drogą elektroniczną na adres: pb@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.
 
Z up. Prezydenta Miasta 
Tomasz Soliński
Zastępca Prezydenta
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2019-01-14
Publikujący Marek Bednarz 2019-01-14 09:30
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 sierpnia 2019r. 13:53:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.