XML

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowo – Finansowym w Urzędzie Miasta Krosna

OK.2110.6.2019.J                                                                     Krosno, dnia 13 czerwca 2019 r.
 
 
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowo – Finansowym w Urzędzie Miasta Krosna
 
 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowo – Finansowym w Urzędzie Miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Katarzyna Wernej zam. Krosno.
 
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Budżetowo – Finansowym w Urzędzie Miasta Krosna, a jej osoba została bardzo wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, test oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Pani Katarzyna Wernej posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Matusz2019-06-13
Publikujący Monika Matusz - Monika Matusz 2019-06-13 14:45