XML

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miasto Krosno za rok 2014

Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAnna Danecka2015-04-30
Publikujący Anna Danecka - Anna Danecka 2015-04-30 15:28
Modyfikacja Anna Danecka - Anna Danecka 2015-06-12 09:10