Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:

Dyrektor Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Zespołu Krytych Pływalni  w Krośnie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Zespołu Krytych Pływalni  w Krośnie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 


1. Adres jednostki: 
     Zespół Krytych Pływalni  – ul. Sportowa 8, 38 – 400 Krosno


2. Określenie stanowiska:
    Główny księgowy


3. Wymiar zatrudnienia :
     1/2 etatu


 4. Wymagania niezbędne związane  ze stanowiskiem: (zgodnie z art.45,ust.2 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249,poz 2104 z dn.30.06.2005r./):
- Obywatelstwo państwa członkowskiego UE,                              
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych,
- Wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości budżetowej, lub  wykształcenie średnie /średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna/ i co najmniej   6-letnia praktyka w  księgowości budżetowej,
- Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  - Biegła znajomość komputera ( Microsoft Word, Excel, Internet)
  - Znajomość obsługi programu księgowego Rewizor GT,
  - Znajomość obsługi programu Płatnik,
  - Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość  przepisów z zakresu prawa podatkowego w tych jednostkach,
  - Umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych,                   
  - Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

6. Zakres  obowiązków:                                                 
- Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
- Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,                               
- Odpowiedzialność  za całokształt prac  związanych z działalnością finansowo-księgową  jednostki,
- Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
-  Dokonywanie rozliczeń z ZUS.


7. Wymagane dokumenty ;                                              
- Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych        ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie  danych osobowych  -Dz. U. Nr 133,poz.883 )                                                     
- Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- List motywacyjny                              
- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska  głównego księgowego                          
- Kserokopie dokumentów  potwierdzających staż pracy                               
- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje  i umiejętności,
- Oświadczenie o niekaralności  

 - Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku wydanym przez lekarza uprawnionego do badań z zakresu medycyny pracy,
- Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), oraz Ustawą z dnia  21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)”


9. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie  Zespołu Krytych Pływalni  w Krośnie, ul. Sportowa 8, w zamkniętej kopercie z podanym adresem  i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem  „Nabór  na stanowisko głównego księgowego” w terminie do 25 maj 2010 r. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.


10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.


11. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowych informacji udzielać będzie dyrektor Zespołu Krytych Pływalni  Tel. 607 790 789.
Krosno dn. 11.05.2010r.                                                   
 

powrot
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-05-12
Publikujący -
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 września 2020r. 09:39:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.