XML

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 lutego  2024 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer  849/6 o pow. 1723 mi działka numer 849/8 o pow. 209 m2 w ¼ części objęta KW 6335/2  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 212.000,00 zł  (dwieście dwanaście tysięcy złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2024-02-06
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-02-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-02-06 12:09