1 2 ... 10 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnejOgłasza się otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn."Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci w wieku 4- 6 lat w mieście Krosno” w ramach realizacji projektu „Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod” ( Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie).
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2019-09-20
Publikujący Monika Szymbara 2019-09-20 09:49
Modyfikacja Monika Szymbara 2019-09-20 09:54

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 września 2019 r. Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa im. Gen. Ludomiła Rayskiego złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 783.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-09-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-20 13:33
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-20 13:22

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 9 września 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 979.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-09-11
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-11 12:35
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-11 12:26

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 09 września 2019 r.  Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych w mieście pn.:"Zawody spadochronowe o memoriał Zdzisława Chylińskiego i Bolesława Gargały"

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.76 MB
Ogłoszenie Plik pdf 731.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAngelika Sikora2019-09-10
Publikujący Angelika Sikora 2019-09-10 11:00
Modyfikacja Angelika Sikora 2019-09-10 11:15

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 5 września 2019 r. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Nie daj się nałogom - bądź sobą".

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 934.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-09-09
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-10 10:36
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-10 10:26

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 4 września 2019 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" w Krośnie złożył wniosek na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Aktywni, wolni od uzależnień"

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-09-06
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-06 12:18
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-09-06 12:09

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Krośnie, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta Krosna pn. XIII Wieczór Andrzejkowy „Bella Italia – najpiękniejsze włoskie piosenki”

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 708.98 KB
uproszczona oferta Plik pdf 2.45 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-09-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-09-03 13:15
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-09-03 13:18

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-08-29
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-08-29 14:30
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-08-29 14:19
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno.

Załączniki:

RAPORT Plik pdf 1.53 MB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2019-08-26
Publikujący Beata Penar - Penar Beata 2019-08-26 07:30
Modyfikacja Beata Penar - Penar Beata 2019-08-26 15:42

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie relizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

oferta Plik pdf 749.31 KB
Ogłoszenie Plik pdf 199.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2019-08-12
Publikujący Monika Szymbara 2019-08-12 12:09
Modyfikacja Monika Szymbara 2019-08-13 12:10

ogłoszenie wyników konkursu ofert

Ogłasza się wyniki konkursu ofert na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach pilotażowego projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora na 2019 rok"

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 181.55 KB
Zarządzenie Nr 327/19 Plik pdf 265.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2019-08-08
Publikujący Monika Szymbara 2019-08-08 14:34
Modyfikacja Monika Szymbara 2019-08-08 14:34

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE
 
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
 
            Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych z siedzibą w Krośnie, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta Krosna pn. Zakątek Rozmaitości Galicyjskich.

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.55 MB
ogłoszenie Plik pdf 707.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-08-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-08-05 14:37
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-08-05 14:39

ogłoszenie wyników konkursu ofert

Ogłasza się wyniki konkursu ofert na realizację Profilaktyki stomatologicznej dla 5 - latków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli w ramach Programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie Nr 323/19 Plik pdf 291.02 KB
Ogłoszenie Plik pdf 194.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2019-08-02
Publikujący Monika Szymbara 2019-08-02 14:12
Modyfikacja Monika Szymbara 2019-08-02 14:16

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-07-09
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-07-09 10:24
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-07-09 10:16

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r. ogłoszonego Zarządzeniem Nr 274/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 14 czerwca 2019 r. powierza się wykonanie zadania pn. „Udział w rozgrywkach I Ligi PZKosz” wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie jego realizacji w wysokości 70 000,00 zł Krośnieńskiemu Klubowi Koszykówki Spółka Akcyjna.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 831.37 KB
wzór sprawozdania Plik doc 33.23 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-07-09
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-07-09 14:31
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-07-09 14:37

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. Fundacja na rzecz Kultury „Walizka” z siedzibą w Sanoku, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta Krosna pn. Zadomowieni w dziedzictwie – zabytkowe domy i wille Krosna.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 623.35 KB
uproszczona oferta Plik pdf 4.29 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-07-08
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-07-08 12:13
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-07-08 12:15

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 3 lipca 2019 r. Klub Sportowy BUDO w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.05 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-07-08
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-07-08 10:41
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-07-08 10:32

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert wraz  zaproszeniem do składania ofert na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach pilotażowego projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora na 2019 r."
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2019-07-05
Publikujący Monika Szymbara 2019-07-05 14:10
Modyfikacja Monika Szymbara 2019-07-05 14:13

Ogłoszenie o konkursie ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-06-21
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-06-26 12:09
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-06-26 12:00

Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs wniosków
na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2019 r.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 7.49 MB
Zarządzenie Plik pdf 751.21 KB
wniosek Plik doc 36.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAngelika Sikora2019-06-14
Publikujący Angelika Sikora 2019-06-14 13:50
Modyfikacja Angelika Sikora 2019-06-17 09:40

ogłoszenie wyników konkursu ofert

Ogłasza się wyniki konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Krosna na 2019 rok

Załączniki:

Ogłoszenie wyników Plik pdf 222.10 KB
Zarządzenie nr 272/19 Plik pdf 311.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2019-06-13
Publikujący Monika Szymbara 2019-06-14 13:20
Modyfikacja Monika Szymbara 2019-06-14 13:20

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 r. Klub Sportowy BUDO w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 651.60 KB
Ogłoszenie Plik pdf 190.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-06-12
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-06-13 08:58
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-06-13 08:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 r.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 549.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-06-06
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-06-11 13:22
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-06-11 13:13

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Krośnie, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta Krosna pn. XIII Wieczór z Operą i Operetką.

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.50 MB
ogłoszenie Plik pdf 640.36 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-06-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-06-04 09:03
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-06-04 09:04

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w roku 2019 pod nazwą: "Prowadzenie treningu samodzielności i zaradności życiowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym"

Załączniki:

zarządzenie nr 253/19 Plik pdf 379.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-05-28
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-05-29 11:29
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-05-29 11:21

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza konkurs na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020 związanych z profilaktyką uniwersalną

Załączniki:

druki oferty Plik pdf 1.52 MB
Ogłoszenie Plik pdf 2.37 MB
zarządzenie Nr 10/2019 Plik pdf 480.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-05-21
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-05-21 09:01
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-05-22 08:57

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. Krośnieński Klub Szachowy Urania, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pn. Warsztaty dla dzieci i młodzieży Krosno 2019.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 703.28 KB
oferta Plik pdf 2.66 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-05-15
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-05-15 14:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-05-15 14:21

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. Krośnieński Klub Szachowy Urania, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie Miasta Krosna pn. IX Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna 2019. 

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 715.29 KB
oferta Plik pdf 2.63 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2019-05-15
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-05-15 14:17
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2019-05-15 14:20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2019 r.

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: "Prowadzenie treningu samodzielności i zaradności życiowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym".
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2019-04-29
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-04-29 09:29
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2019-04-29 11:47
rozwiń archiwum
zwiń archiwum