Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 ... 8 9 10 

Konkurs na udzielenie dotacji na finsowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 r.

PREZYDENT MIASTA KROSNA
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; zm. Nr 151 poz. 1014) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz.1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 Nr 257, poz.1726) oraz Uchwała Nr VI/104/11 Rady Miasta  Krosna z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (DZ. URZ. WOJ. z 2011 Nr. 19 poz. 475).


OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW

i zaprasza do składania wniosków


O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY KROSNO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W  2013.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-12-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 12:08
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 15:14

Konkurs na realizację zadań publicznych - organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza PSZS

Prezydent  Miasta  Krosna


Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/560/12 Rady Miasta Krosna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013


OGŁASZA

OTWARTY  KONKURS  OFERT

i zaprasza do składania ofert

na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2013 roku.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-12-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 11:30
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2012-12-05 11:48

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna informuje, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2012 r. dotyczących organizacji szkoleń dla uczniów II klas szkół gimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz organizacji szkoleń dla uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie najczęstszych przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej wpłynęła jedna oferta na realizację obu zadań, która została odrzucona ze względów formalnych.

Załączniki:

Ogłoszenie wyników Plik pdf 198.76 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBogusław Michna2012-08-24
Publikujący Józef Lubas 2012-08-24 08:42
Modyfikacja Józef Lubas 2012-08-24 08:43

OTWARTY KONKURS OFERT

Prezydent  Miasta  Krosna

OGŁASZA
 OTWARTY   KONKURS  OFERT 
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna
w 2012 roku.

I. RODZAJ ZADANIA i  WYSOKOŚĆ  PRZEZNACZONYCH  ŚRODKÓW :  

Organizacja szkoleń dla uczniów II klas szkół gimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej  do kwoty 3.000 zł.
Organizacja szkoleń dla uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie najczęstszych przyczyn wypadków komunikacyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej do kwoty 4.000 zł.

 

Pełna treść konkursu w załączniku.
 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Plik pdf 1.20 MB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBogusław Michna2012-06-18
Publikujący -

Projekt rozporządz. - wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został umieszczony projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami celem zgłaszania ewentualnych uwag do tego projektu.

Strona ministerstwa - projekt rozporządzenia.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2012-04-20
Publikujący -

Ogłoszenie wyników konkursu o udzielenie dotacji w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Wyniki konkursu o udzielenie dotacji

na finansowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia

warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2012 r.

Załączniki:

Korekta kosztorysu Plik doc 53.00 KB
Wyniki Plik pdf 1.76 MB
Wzór sprawozdania Plik doc 69.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-01-19
Publikujący -

Ogłoszenie wyników konkursu na realzację zadań publicznych z zakresu kultury, sportu i turystyki

Wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2012 roku

z zakresu kultury, sportu i turystyki


 

Załączniki:

korekta kosztorysu Plik doc 54.50 KB
Wyniki Plik pdf 3.37 MB
Wzór sprawozdania Plik doc 89.50 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2012-01-19
Publikujący -

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa polsko - ukraińskiego pogranicza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wymianę doświadczeń”.

W dniu 2 września 2011 r. ogłoszony został nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa polsko-ukraińskiego pogranicza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wymianę doświadczeń”. Ogłoszenie o naborze zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna www.bip.umkrosno.pl. Dodatkowo ogłoszenie ukazało się w wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 03.09.2011 r.

Od momentu ogłoszenia naboru do dnia 26 września wpłynęła 1 oferta nadesłana przez Ochotniczą Straż Pożarną Krosno - Suchodół. W wyniku jej analizy na posiedzeniu komisji w dniu 26 września 2011 r., na podstawie kryteriów określonych w regulaminie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa polsko - ukraińskiego pogranicza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wymianę doświadczeń” planowanego do złożenia do dofinansowania ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, stwierdzono, że oferta ta spełnia wszystkie wymagane warunki naboru i uzyskała liczbę 80 punktów na 80 możliwych do uzyskania.

W związku z powyższym Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół została wybrana jako Partner do wspólnej realizacji przedmiotowego projektu, w przypadku przyznania dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarcin Kustroń2011-09-27
Publikujący -

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera  spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji Projektu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa polsko-ukraińskiego  pogranicza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wymianę doświadczeń”.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2011-09-02
Publikujący -
 

Stowarzyszenie Skalna Hrana z Presova (Słowacja)
jako partner Gminy Krosno ogłasza nabór
na szkolenie instruktorów i animatorów parków linowych

 

Občianske združenie Skalná Hrana z Prešova (Slovensko), ktoré je partnerom obce Krosno vyhlasuje
výberove konanie na školenie inštruktorov a animátorov Lanových centier a parkov

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłGrzegorz Półchłopek - Naczelnik2011-08-09
Publikujący -

Ogłoszenie wyników konkursu dot. sportu

Ogłoszenie wyników konkursu o udzielenie dotacji na finansowanie zadania własnego Gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2011 r.

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2011-04-13
Publikujący -

Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór  wniosków  o  udzielenie  dotacji  na  finansowanie zadania własnego gminy Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2011-03-15
Publikujący -

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2011 roku z zakresu kultury, sportu i turystki.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2011-02-18
Publikujący -

Ogłoszenie - informacja o konkursie

Gmina Krosno

ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2010-12-06
Publikujący -

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie,
ul. Tysiąclecia 5 38-400 Krosno
 tel. (13) 43-215-61, fax (13) 43 215-61;
NIP: 684 – 17 – 44 – 771; REGON: 000184419

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJolanta Kopciuch-Szmyd2010-10-26
Publikujący -

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Stosownie do art. 95 ust 3 ustaw z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziela społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

Wojewoda Podkarkacki

zawiadamia o wydaniu decyzji

z dnia 11 pażdziernika 2010r.

znak: I.VII.7111-2-35/09

o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 przy ul. Bema, Jana Pawła II, Podkarpacka, Bieszczadzka"

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 186.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2010-10-14
Publikujący -

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Stosownie do art. 95 ust 3 ustaw z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziela społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

Wojewoda Podkarkacki

zawiadamia o wydaniu decyzji

z dnia 11 pażdziernika 2010r.

znak: I.VII.7111-2-34/09

o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - w zakresie rozbudowy skrzyżowania ulic Podkarpackiej i Tysiąclecia na odcinku od km 229+436,61 do kom 229+768,74"

Załączniki:

Załącznik Plik pdf 178.46 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2010-10-14
Publikujący -

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Stosownie do art. 95 ust 3 ustaw z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziela społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),

Wojewoda Podkarkacki

zawiadamia o wydaniu decyzji

z dnia 11 pażdziernika 2010r.

znak: I.VII.7111-2-33/09

o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - w zakresie rozbudowy obwodnicy miasta Krosna na odcinku od km 232+740 do km 233+342 wraz z budową tunelu pod obwodnicą w ciągu ul. Witosa łącznie z dojazdami i budową infrastruktury technicznej"


Załączniki:

Załącznik Plik pdf 281.19 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2010-10-14
Publikujący -

ZKP.413- 5/10

Zespół Krytych Pływalni w Krośnie ogłasza przetarg ofertowy na wynajem Sali bankietowej wraz z zapleczem w budynku  Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-09-23
Publikujący -

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f, ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm)

Wojewoda Podkarkacki zawiadamia

o wydaniu decyzji Nr 5/10, znak: I.VII.7119-5/10 z dnia 26.07.2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie", od km 16+840,00 do km 20+485,00 na następujących nieruchomościach lub ich częściach objętych wnioskiem, położonych w obrębie eweidencyjnym Śródmieście i Krościenko Niżne, tj. na działkach numer ewidencyjnych ............................ SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

 

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-08-04
Publikujący -

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA


Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162. poz. 1568), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy uchwały Nr XXX/631/05 z dnia 25 lutego 2005r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nr 44, poz. 513 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Załączniki:

Wniosek Plik doc 55.50 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-08-02
Publikujący -

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 192.60 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMaciej Gernand2010-07-27
Publikujący -

Nabór na rachmistrza spisowego

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłArkadiusz Mularczyk2010-06-08
Publikujący -

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

 

o zmianie miejsca dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI”

    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

obejmującego teren położony w obrębach Suchodół i Krościenko Niżne - obszar o pow. ok 98 ha zawarty pomiędzy ulicą Bieszczadzką, granicą Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście XII", „Krościenko X", ulicą Sikorskiego, granicą działki 3200/2, torami kolejowymi, granicą działki 2013 oraz granicą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół VII" wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 31 marca 2010r. do 23 kwietnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,

ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,

ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w sali  nr 313.

 

Godzina i termin przeprowadzenia dyskusji pozostają bez zmian tj. 23 kwietnia 2010r., godz. 15.00.

 

 

 

                                                                                              Prezydent Miasta Krosna

                                                                                              Piotr PRZYTOCKI

 

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-04-06
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Krosna

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn.
„Krościenko XI”

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Krosna nr XXIX/539/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół VIII”, „Krościenko XI”, „Krościenko XII”, „Krościenko XIII” i „Krościenko XIV”


z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego teren położony w obrębach Suchodół i Krościenko Niżne - obszar o pow. ok 98 ha zawarty pomiędzy ulicą Bieszczadzką, granicą Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście XII", „Krościenko X", ulicą Sikorskiego, granicą działki 3200/2, torami kolejowymi, granicą działki 2013 oraz granicą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół VII".


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XI” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31 marca 2010r. do 23 kwietnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno, w Sali Narad Urzędu Miasta Krosna (pokój nr 21, I piętro) o godz. 15.00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2010 r.


Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2010 r.
                                                                          

                                                                                           Prezydent Miasta Krosna
                                                                                           Piotr PRZYTOCKI
 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-03-22
Publikujący -

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 PREZYDENTA   MIASTA   KROSNA

 

Na  podstawie  art.  53  ust. 1  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r .

o  planowaniu   i   zagospodarowaniu    przestrzennym ( Dz.U Nr 80, poz.717)

z późn. zmianami )

                                                         

   z   a   w  i  a  d  a  m  i  a      s i ę

    że na wniosek :

 

Gminy Krosno

 został uzgodniony projekt decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  znak: U.J. 7331- 2- 4 /09 z dnia 15.03.2009  dla  przedsięwzięcia 

pod  nazwą:

 

  Uzbrojenie terenu – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia w ramach zadania „ Zwiększenieatrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów

pod inwestycje”  w Krośnie w rejonie ul. Lotników .

 

Uzgodnień dokonali:

 

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie -

    Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Rzeszów,

    Postanowienie znak: L.dz. EM 5060/ S / 1170 / 09 z dnia  30. 06. 2009r.

2.  Zarządca Dróg -  

 Uzgodnienie  znak: D.G. 55484 – 62/2009 z dnia 22.07.2009r.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Departament Lotnisk

Postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Znak: ULC-LTL – 2/ 530 – 0122/01/10  z dnia 24.02.2010r.

 

 

         Zainteresowane strony w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  mogą  zapoznać się w Wydziale Urbanistyki  - Urzędu  Miasta  Krosna  przy  ul. Lwowskiej 28 a, pok. nr 202 ( II piętro)
z podanymi  uzgodnieniami.

 

 

 

 

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKatarzyna Bigoś2010-03-08
Publikujący -

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki.
 


więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-02-25
Publikujący -

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Krosna w 2010 r.

 

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-02-25
Publikujący -

Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu miasta na realizację zadań Gminy w zakresie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie  Miasta Krosna w 2010 r.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-01-12
Publikujący -

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji, kultury, sportu i turystyki w 2010 r.

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJoanna Niepokój2010-01-12
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 18:58:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.