komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonych numerami: 273/32 o pow. 1796 m2 , 270/8 o pow. 15659 m2  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2148/2 o pow. 78 m2 i  lokalu nr 2 w budynku przy ul. Rynek 5 na działce numer 2154 o pow. 557 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 361/1000 części, w obrębie ewidencyjnym Śródmieście .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 270-8 Plik pdf 361.44 KB
wykaz lokal ul. Rynek 5 Plik pdf 318.30 KB
wykz dz. 273-32 Plik pdf 660.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-06-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-01 09:50
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-02 09:52

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

 Prezydent Miasta Krosna

 Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie, obręb Białobrzegi, oznaczonych jako działki ewidencyjne:

1)      nr 1498 o pow. 0,0837 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00073492/0, do której prawo własności wpisane jest na rzecz  nieżyjącego Mariana Jaracz (s. Józefa, Marii),

2)      nr 1469 o pow. 0,0849 ha– objęte księgą wieczystą nr KS1K/00037988/0, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Józefa Wanat (s. Jana, Marii)

3)      nr 1470 o pow. 0,1263 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00038177/9, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Józefa Wanat (s. Jana, Marii)

4)      nr 1882 o pow. 0,2230 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00039169/7, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącej Wiktorii Cabała (c. Michała, Katarzyny) oraz nieżyjącego Tadeusza Cabała (s. Piotra, Anny)

5)      nr 1046 o pow. 0,2991 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00072280/4, do której prawo własności wpisane jest na rzecz  Władysławy Stachyrak (c. Włodzimierza, Anieli) i nieżyjącego Adama Stachyrak (s. Stanisława, Bronisławy),

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 73.76 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2020-06-26
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2020-06-26 13:04
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2020-06-26 13:05
Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Krosna
 
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
  1. nr 1370 o pow. 0,9659 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00063578/4, do której prawo własności wpisane jest na rzecz  nieżyjącego Stanisława Habrat (s. Stanisława, Zofii),
  2. nr 581 o pow. 0,5988 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00066481/8, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Bolesława Skiba (s. Stanisława, Marii)
  3. nr 1434 o pow. 0,4889 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00073051/7, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącej Marii Pelczar (c. Jana, Ludwiki)
  4. nr 1380 o pow. 0,1236 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00080933/6, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącej Heleny Szmyd (c. Jana, Anny)
  5. nr 1140 o pow. 0,1788 ha – objęta księgą wieczystą nr KS1K/00065789/0, do której prawo własności wpisane jest na rzecz nieżyjącego Jana Moskal (s. Józefa, Anny)
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 71.78 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2020-06-26
Publikujący Marcin Weron - Marcin Weron 2020-06-26 13:07
Modyfikacja Marcin Weron - Marcin Weron 2020-06-26 13:07

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

  Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.               o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno          i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 262/2 o pow. 3660 m2  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 262-2 Plik pdf 363.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-05-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:36

komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 401/16 o pow. 10661 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 262/3 o pow. 346 m2 , 268/12 o pow. 892 m2, 268/6 o pow. 2168 m2, 268/14 o pow. 377 m2, 268/15 o pow. 3085 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .


 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-04-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 14:59
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 15:01

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 376.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2020-02-11
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:12
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:20

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2054/1 o pow. 1788 m2 przy ul. Żeromskiego, 2269/2 o pow. 686 m2, 2268/2 o pow. 759 m2 , 2270/2 o pow. 484 m2 przy ul. Polnej, 3178/2 o pow. 1449 m2 , 3156/1 o pow. 2035 m2 przy ul. Wyszyńskiego,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2197/1 o pow. 385 m2 przy ul. Podwale , 86/11 o pow. 643 m2 w udziale wynoszącym 3/9 części położonej w obrębie Suchodół.

 

Załączniki:

wykaz dz. 2054-1 Plik pdf 342.16 KB
wykaz dz. 2197-1 Plik pdf 299.56 KB
wykaz dz. 86-11 Plik pdf 298.82 KB
wykaz dz. Polna Plik pdf 348.46 KB
wykaz dz. ul. Wyszyńskiego Plik pdf 333.35 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-02-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:37

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonej numerem 272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 254/7 o pow. 925 m2 przy ul. Żwirki i Wigury.

 

Załączniki:

wykaz dz. 254-7 Plik pdf 365.96 KB
wykaz dz. 272-6 Plik pdf 345.39 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-12-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:41
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:45

K o m u n i k a t

 

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 197/10 o pow. 1565 m2, obręb Turaszówka.

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 179-10 Plik pdf 364.08 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-12-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:38
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-12-11 13:38

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 262/2 o pow. 3660 m2, obręb Przemysłowa.

Załączniki:

wykaz dz. 262-2 Plik pdf 330.29 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-11-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-22 14:05
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-22 14:06

Komunikat Prezydenta Miasta Krosna

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2482/5 o pow. 13546 m2, 2482/4 o pow. 8012 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 401/9 o pow. 4794 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa 2106/5 o pow. 1182 m2, 2100/6 o pow. 358 m2 przy ul. Żniwnej, 2220 o pow. 1501 m2 przy ul. Białobrzeskiej, 2441/2 o pow. 1173 m2 przy ul. Żeromskiego, 804/16 o pow. 722 m2 przy ul. Klonowej, 1477 o pow. 1839 m2,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2074/8 o pow. 2004 m2 przy ul. Staszica , 2441/1 o pow. 28 m2 przy ul. Żeromskiego, 236/1 o pow. 129 m2, 246/1 o pow. 379 m2, 242/5 o pow. 320 m2 przy ul. Bieszczadzkiej .

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-11-15
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-20 12:32
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-11-20 12:45

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 703.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2019-02-18
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:22
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:24

K o m u n i k a t

 

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r.poz. 2204 z późn. zm) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 375/1 o pow. 93 m2, 375/2 o pow. 133 m2 przy ul. Szklarskiej.

 

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 375-1 Plik pdf 316.16 KB
wykaz dz. 375-2 Plik pdf 317.22 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2019-01-08
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:34
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2019-01-09 08:37
rozwiń archiwum
zwiń archiwum