Prezydent Miasta Krosna, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu składającej się z lokalu użytkowego nr 8 o powierzchni 397,50 m2, części lokalu numer 4 o powierzchni 390,70 m2 oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 34,50 m2 w budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie, obręb Śródmieście. Informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Lwowskiej 28A, I piętro, pokój 117, tel. 134743117 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 60.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAleksandra Puchalik2024-05-29
Publikujący Aleksandra Puchalik 2024-05-29 07:30
Modyfikacja Aleksandra Puchalik 2024-05-29 14:23
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 lutego  2024 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer  849/6 o pow. 1723 mi działka numer 849/8 o pow. 209 m2 w ¼ części objęta KW 6335/2  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 212.000,00 zł  (dwieście dwanaście tysięcy złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2024-02-06
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-02-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-02-06 12:09
Decyzja Prezydenta Miasta krosna znak G.6810.51.2023.P z dnia 11.10.2023 r. o nabyciu przez Skarb Państwa prawa uzytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 1298 o pow. 0,0671 ha położonej w obrębie Śródmieście w trybie  przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki:

decyzja G.6810.51.2023.P Plik pdf 125.57 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-11 14:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-11 14:37
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do:
-  sprzedaży w trybie przetargu oznaczonych numerami:  293/3 o pow. 2381 m2 , 295/3 o pow. 2516 m2, 296 o pow. 439 m2 przy ul. A. J. Ostaszewskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/16 o pow. 16308 m2, 2483/15 o pow. 3044 m2, 2483/9 o pow. 18 m2 przy ul. Prez. R .Kaczorowskiego  w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 849/4 o pow. 1806 m2, 847 o pow. 4863 m2, 849/6 o pow. 1723 m2, 849/3 o pow. 1709 m2, 849/8   o pow. 209 m2 przy ul. Jaworowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka,
-  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2247/4 o pow. 1323 m2   przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół w udziale 1/10 część.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-04 14:40
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-04 14:43
rozwiń archiwum
zwiń archiwum