Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), organy administracji publicznej są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie dostępny jest na stronie:
Ekoportal pod adresem: www.ekoportal.gov.pl

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłPaweł Kandefer2007-03-29
Publikujący Paweł Kandefer 2007-03-29 09:27
Modyfikacja Paweł Kandefer 2018-03-27 13:33