MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

I. Przedmiot działalności i kompetencje

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie pn. „Rodzinne Gniazdo”  rozpoczął swoją działalność 1 września 1993 r. jako jednostka organizacyjna Gminy Miasto Krosno.

Placówka spełnia wymagane prawem standardy i funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Podkarpackiego. Została wpisana do „Rejestru domów pomocy społecznej województwa podkarpackiego”.

Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych obojga płci, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Ma zasięg ponadgminny i dysponuje 90 miejscami, w tym w tym: 63 dla osób w podeszłym wieku, 27 dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Placówka zapewnia mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie i formach wynikających z ich indywidualnych potrzeb.

Dom i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny jest wyposażony w windę oraz w system przyzywowo-alarmowy i alarm przeciwpożarowy.

Mieszkańcy mają do dyspozycji jednoosobowe pokoje z własnymi łazienkami (prysznic, umywalka, wc) i aneksami kuchennymi. Ponadto w Domu znajdują się pomieszczenia takie jak: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, ogród zimowy, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza dla mieszkańców, palarnia i pokój gościnny. Budynek mieszkalny jest połączony przewiązką z kaplicą p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Otacza go malowniczy zielony ogród z alejkami spacerowymi i miejscami do wypoczynku.

Podstawą przyjęcia mieszkańca do Domu jest decyzja o skierowaniu wydana przez organ gminy właściwy dla osoby kierowanej (tj. ośrodek pomocy społecznej), który wydaje również decyzję o odpłatności za pobyt. Natomiast decyzję administracyjną o umieszczeniu w DPS nr 1 w Krośnie wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2018 r. wynosi 3 174,61 zł.


III. Struktura organizacyjna
   


IV. Podstawa prawna działalności

 

Statut Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie:


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

Godziny pracy:  poniedziałek - piątek  730 - 1530
Dyrektor Magdalena Słyś - przyjmowanie stron - poniedziałek - piątek  800 - 1500


II. Finanse, majątek jednostki


III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.


Wniosek do pobrania

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018- (PLIK)
za rok 2017- (PLIK)
za rok 2016- (PLIK)
za rok 2015- (PLIK)
za rok 2014- (PLIK)