MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie jest jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa w formie jednostki budżetowej. Terytorialny zasięg działania ośrodka obejmuje obszar miasta Krosna.
Przedmiotem działania Ośrodka jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb z zakresu kultury fizycznej. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzi inną działalność zleconą przez Gminę Krosno. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Krosno, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy. Nieruchomości, którymi włada Ośrodek stanowią własność Gminy Krosno i oddane zostały Ośrodkowi w trwały zarząd.
Zadania ośrodka obejmują w szczególności:
•    organizowanie zawodów oraz innych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym,
•    szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz prowadzenie w tym zakresie drużyn sportowych,
•    współdziałanie ze szkołami oraz uczniowskimi klubami sportowymi,
•    upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta,
•    prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu sportu i rekreacji ruchowej,
•    tworzenie, utrzymywanie oraz udostępnienie bazy sportowo - rekreacyjnej,
•    administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
•    świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji ruchowej.
Wyspecjalizowana kadra trenerów zaprasza do naszych sekcji sportowych: piłki nożnej, lekkiej atletyki, piłki koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, szachowa oraz pływania.


III. Struktura organizacyjna
Dział sportu i imprez, Dział szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, Hala sportowo-widowiskowa, Dział księgowości i kadr.

Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna
 

     1.   Dyrektor
           Antoni Dębiec
           halakrosno@wp.pl
           tel. 13 43 680 03, kom.: 602 759 987
 
 1. Główna Księgowa
  Katarzyna Kamińska
  Tel. 13 42 047 30
   
 2. Kierownik Działu Sportu i Imprez
  Roman Żdan
  mosirkrosno@wp.pl
  tel. 13 43 204 80, 607 265 162
      4.  Kierownik Działu Szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
           Władysław Sokołowski
           szkolenie.mosir@interia.pl
           tel. 13 43 625 65, 603 202 183
 
      5.  Hala sportowo-widowiskowa
           halakrosno@wp.pl
           tel. 13 43 680 03


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw


Obiekty MOSiR przy ul. Bursaki:
 1. Hala Sportowo – Widowiskowa czynna 8.00-22.00
W hali znajdują się:
- arena sportowa
- pokoje gościnne
- siłownia – czynna d poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 21.30
                   w sobotę od 9.00 do 15.00,
- Centrum Odnowy FIZJOMED SPA
- Fitness             
- Nowoczesna szkoła tańca
- Salon fryzjerski ALICJA
- Gabinet kosmetyczny
- Sklep DARLAS
- Klub Nocny Akwarium
 1. Stadion lekkoatletyczny
 2. Boisko do koszykówki
 3. Basen kąpielowy
 4. Korty tenisowe
 5. Boisko do piłki plażowej
 6. Boisko do małych gier
Obiekty MOSiR przy ul. Legionów:
 1. Hala sportowa
 2. Tor żużlowy
 3. Stadion piłkarski
 4. Zespół boisk Orlik
 5. Korty tenisowe

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania