MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży,  a także wspomaga przedszkola, szkoły
i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia jest placówką publiczną, a korzystanie  z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.III. Struktura organizacyjna

Dyrektor: mgr Renata Brągiel

Główny księgowy: mgr Barbara Wójcik

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 

poniedziałek, środa, czartek 8.00-17.00,
wtorek 9.00-17.00
piątek 8.00-14.00
 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu):IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania (PLIK)


VI. Dokumentacja kontroli zewnętrznych

Kontrole zewnętrzne w MPPP w Krośnie - rok 2016
Kontrole zewnętrzne w MPPP w Krośnie - rok 2017

Kontrole zewnętrzne w MPPP w Krośnie - rok 2018
Kontrole zewnętrzne w MPPP w Krośnie - rok 2019

VII. RODO

Klauzula informacyjna

VII. Deklaracja dostępności
http://mpppkrosno.pl/wp-content/uploads/2020/10/Deklaracja-dostepności-w-MPPP.pdf