ePUAP

 

e-Usługi Urzędu Miasta Krosna ( ePUAP )

Urząd Miasta Krosna świadczy usługi elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UMKrosna/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Krosna znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.
                                                        
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl)
2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego e-PUAP.

Jak założyć Profil Zaufany

  1. Aby złożyć wniosek o Profil Zaufany (PZ) należy posiadać konto na ePUAP Zarejestruj się Podając przy rejestracji konta ePUAP numer PESEL wniosek o Profil Zaufany zostanie automatycznie złożony i wystarczy jedynie udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ - potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.
  2. W przypadku nie podania numeru PESEL podczas rejestracji konta ePUAP należy zalogować się na konto Zaloguj się, wybrać opcję Moje konto (górny prawy róg) > Wybrać zakładkę Moje profile zaufane > Wybrać funkcję Złóż wniosek
  1. Jeżeli nie została wybrana opcja samozaufania należy udać się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzania PZ - potrzebny będzie dowód osobisty albo paszport do weryfikacji tożsamości.
    Mapa punktów potwierdzających
    Znajdź punkt potwierdzający


Formularze:
Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Krosna można wyszukać na stronie internetowej
Katalog spraw Urzędu Miasta Krosna na ePUAP

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.
 
Nośniki danych
Urząd Miasta Krosna przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

Nośniki danych powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej jednego pliku) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar., .gz (.gzip), 7Z.

Formaty załączników:
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

     1.DOC, DOCX, RTF, ODT
     2.XML, XLS, XLSX, ODS,
     3.CSV
     4.TXT
     5.GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
     6.PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Katalog spraw Urzędu Miasta Krosna na ePUAP
Serwis e-Należności - serwis, na którym jest możliwość uregulowania należności na rzecz Gminy Miasto Krosno z zakresu podatku od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bezpośrednie linki formularzy UMKrosna na ePUAP:

 

 

 

 

 

 

Platforma    dostępna jest pod adresem: www.epuap.gov.pl