Roczny program współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi
 
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023


PROGRAM