Symbol:PO

Pracownicy:

1. Marzena Czenczek - Naczelnik 
2. Potoczna Urszula
3. Mateja Maria
4. Wrona Maria
5. Rysz Anna
6. Lampara Małgorzata - Zastępca Naczelnika
7. Dudek Irena
8. Gondela Marta

9. Rysz Magdalena