Symbol:PO

Pracownicy:

1. Mrozek Danuta - Naczelnik 
2. Potoczna Urszula
3. Mateja Maria
4. Wrona Maria
5. Rysz Anna
6. Lampara MaƂgorzata
7. Dudek Irena
8. Gondela Marta

9. Rysz Magdalena
10. Czenczek Marzena