Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Informacja

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie

Ul. Żwirki i Wigury 4a,
38-400 Krosno

 

NIP: 684-17-74-915,   REGON: 370 180 840

 

Tel/ fax: (0-13) 43-673-99, 43-634-53

 

dpskrosno@wp.pl

 

www.dps-krosno.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek: 730 - 1530 
Dyrektor Magdalena Słyś - przyjmowanie stron 800 - 1500

 

Dom Pomocy Społecznej „Rodzinne Gniazdo”  funkcjonuje od 1993-09-01 roku. Jest jednostką

organizacyjną samorządu terytorialnego. Ma zasięg ponad gminny i przeznaczony jest dla 88 dorosłych osób obojga płci, w tym: 63 osób w podeszłym wieku i 25 osób przewlekle chorych.

Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki  z powodu

wieku,choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Budynek jest pięciokondygnacyjny – połączony przewiązką z kaplicą p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dysponuje pokojami jednoosobowymi, przy których znajdują się łazienki. Ponadto Dom wyposażony jest w system wczesnego wykrywania pożaru, w instalacje oddymiania i windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie

obowiązującegostandardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Krośnie i decyzję ustalająca odpłatność za

pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, a decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 1 kwietnia 2017r. wynosi 3045,07 PLNStruktura organizacyjna:

      DYREKTOR

 

DZIAŁ ADAPTACYJNO - TERAPEUTYCZNY

- kierownik działu

- kierownik zespołu pielęgniarek

- starsza pielęgniarka

- pracownik socjalny

- psycholog

- kapelan

- starszy technik fizjoterapii

- instruktor terapii zajęciowej

- instruktor do spraw kulturalno - oświatowych

- opiekunowie

- pokojowe


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

- kierownik działu

- kierownik kuchni

- kucharze

- magazynier

- inspektor

- praczka

- szwaczka

- szwaczka/sprzątaczka

- elektryk - ogrodnik

- kierowca

- portierzy - konserwatorzy


DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

- główny księgowy

- księgowa


 

Krosno, dnia 8.07.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

              Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie, ul. F. Żwirki i S. Wigury 4 A poszukuje spadkobierców n/w zmarłej mieszkanki:

              Pani Katarzyny Marii Bielawa ur. 23.11.1932r. w Korczynie, c. Franciszka i Zofii z domu Wajda.

 

              Pozostawiony przez zmarłą depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

 

              Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia 18.10.2006r. (Dz. U. Nr 208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r. z późniejszymi zamianami) o likwidacji niepodjętych depozytów.

 

 

 

Podstawa prawna działalności

-ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/USTAWA_z_dnia_8_marca_1990_r_o_samorzadzie_gminnym.doc

 

-ustawa z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm).

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/USTAWA_z_dnia_5_czerwca_1998_r_o_samorzadzie_powiatowym.doc

 

-ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( jedn. tekst Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn .zm )

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/USTAWA_z_dnia_12_marca_2004_r_o_pomocy_spolecznej.doc

 

 

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U, z 2012r poz.964)

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/ROZPORZADZENIE_MINISTRA_PRACY_I_POLITYKI_SPOLECZNEJ_z_dnia_23_sierpnia_2012_r_w_sprawie.doc

 

-ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz 2104 z późn. zm.).

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/USTAWA_z_dnia_27_sierpnia_2009_r_o_finansach_publicznych.doc

 

 Statut DPS

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Statut_Domu_97_1.doc

 

UCHWALANr XL/814/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013 r.

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/UCHWALANr_XL81413_14.pdf

 

Dom prowadzi rejestr mieszkańców, pracowników ich teczki osobowe oraz składnicę akt.

 

Finanse, majątek jednostki:

* zestawienie obrotów i sald grudzień 2012

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/zestawienie_obrotow_i_sald_2012.pdf

 

* dochody, wydatki wg klasyfikacji budżetowej 2013

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Dochody__wydatki_wg_klasyfikacji_budzetowej2013.pdf

 

Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Ustawa_o_dostepie_do_informacji_publicznej.pdf   (plik)

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - (PLIK)

Podmiot publikujący
WytworzyłMagdalena Słyś2013-03-21 00:00
Publikujący Dom Pomocy Społecznej nr 1 2013-03-21 09:39
Modyfikacja Dom Pomocy Społecznej nr 1 2018-04-03 10:16
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 sierpnia 2022r. 12:23:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.