Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

  • Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
  • Adres: ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
  • Dyrektor: Robert Guzik
  • Nr telefonu: (013) 47 439 41
  • Fax: (013) 47 439 40
  • E-mail: gim3@mzszoi.eu, sp14@mzszoi.eu
  • Adres strony www: www.mzszoi.eu


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie jest podzielony na dwa typy szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 14  - jest szkołą publiczną, prowadzi działalność dydaktyczno -wychowawczą w 28 oddziałach: 3 oddziały klas I; 2 oddziały klas II; 5 oddziały klas III; 6 oddziały klas IV; 4 oddziały klas V; 3 oddziały klas VI; 5 oddziały klas VII.

W szkole znajduje się 5 oddziałów integracyjnych na poziomie klas III-VII; 5 oddziałów sportowy w klasach: I – pływanie, IV – piłka nożna, V-VI – pływanie, VII – piłka nożna oraz oddziały ogólnodostępne.

  • Gimnazjum nr 3 – jest szkołą publiczną, prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w 12 oddziałach: po 6 oddziałów klasy II i III.

W szkole znajdują się 3 oddziały integracyjne na każdym z poziomów (klasy II-III), 2 oddziały sportowe o profilu piłka nożna; 1 oddział sportowy w klasie III o profilu koszykówka – pływanie.


III. Struktura organizacyjna
 

Dyrektor zespołu szkół

Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej

Wicedyrektor ds. gimnazjum

Główny księgowy

Kierownik gospodarczy


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

Sekretariat

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30.
 

Pedagodzy:

Szkoła podstawowa:

Poniedziałek – 7.45 – 13.10
Wtorek – 7.45 – 14.10
Środa – 7.45 – 14.10
Czwartek – 7.45 – 14.10
Piątek – 7.45 – 13.10
 

Gimnazjum:

Poniedziałek – 8.00 – 13.00
Wtorek – 8.00 – 14.00
Środa – 8.00 – 15.00
Czwartek – 8.00 – 13.00
Piątek – 9.00 – 13.00
 

Psycholog

Poniedziałek – 8.30 – 14.15
Czwartek – 9.00 – 14.15
Piątek – 12.15 – 14.45
 

Logopeda:

Poniedziałek – 7.45 – 14.00
Wtorek – 10.00 – 14.00
Środa – 7.45 – 15.00
Czwartek – 7.45 – 15.00
Piątek – 10.00 – 14.00
 

Pielęgniarka szkolna:

 poniedziałek – piątek:  7.25 – 14.30
 

 Biblioteka szkolna:

poniedziałek – piątek:  7.45 – 15.00
 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

OGŁOSZENIA I KONKURSY:
 

 

2015.01.20
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie informuje o przetargu na wykonanie wyceny na temat dokumentacji technicznej termodernizacji budynku MZSZOI w Krośnie.
 

Termin wykonania: do 26.01.2015 r.
 

Zapytanie ofertowe + audyt MZSZOI w Krośnie w załączniku do pobrania.

 

 

2015.05.25
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wykonanie roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: Wymiana posadzki na korytarzu II piętra w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.06.11
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty na wynajem stołówki w celu dostarczania posiłków dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45. 

Zapytanie ofertowe + dokumenty są w poniższym załączniku do pobrania.

 

 

2015.10.12
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztownej dla zadania: „Poprawa warunków dydaktyczno-wychowawczych poprzez nadbudowę budynku  w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi   w Krośnie” przy ul. Wojska Polskiego 45.

 

 

2015.11.02
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej  dla zadania: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz  z wymianą oświetlenia w budynku    Miejskiego  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45”.

 

 

2016.01.22
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: oferta cenowa wykonania usługi opracowania dokumentacji projektowej – kosztorysowej dla zadania: „Wykonanie projektu budowlanego paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją i montażem konstrukcji na dachu budynku Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie o mocy 2 x 20 kW odrębnie dla każdego przyłącza”.

 

 

2016.10.21
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiot zamówienia: roboty remontowe - zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej na nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do placu i chodnika przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

 

 

2017.08.01
Ogłoszenie
dotyczące zamówienia poniżej wartości 30 000 euro

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zaprasza do złożenie oferty wykonania usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt.8.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w pomieszczeniu stołówki I piętra segmentu A oraz trzech pomieszczeń lekcyjnych I piętra segmentu A i B w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie. CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

 

 

Podmiot publikujący
WytworzyłRobert Guzik2016-05-20 00:00
Publikujący Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2016-05-20 10:46
Modyfikacja Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 2017-11-10 14:04
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 sierpnia 2022r. 11:54:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.