Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Załącznik nr 2.pdf do treści 2018-06-19 14:05 Ewa Sitek
Dodano plik - Załącznik nr 1.pdf do treści 2018-06-19 14:05 Ewa Sitek
Dodano plik - Obligacje 2018_Specyfikacja.pdf do treści 2018-06-19 14:05 Ewa Sitek
Usunięto plik - 09. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta.pdf z treści 2018-06-19 14:04 Ewa Sitek
Usunięto plik - 08. NIP Gmina Miasto Krosno.pdf z treści 2018-06-19 14:04 Ewa Sitek
Usunięto plik - 10. Powołanie Skarbnika.pdf z treści 2018-06-19 14:04 Ewa Sitek
Usunięto plik - 07. Regon Gmina Miasto Krosno.pdf z treści 2018-06-19 14:04 Ewa Sitek
Usunięto plik - 11. Wykaz jednostek i sp.pr.handlowego.pdf z treści 2018-06-19 14:04 Ewa Sitek
Usunięto plik - 12. Zobow. długoterm z tyt. kredytów i pożyczek.pdf z treści 2018-06-19 14:04 Ewa Sitek
Usunięto plik - 13. Zobow. długoterm. z tyt. wykupu wierzytelności.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 14. Tytuły dłużne oraz obsługa zadłużenia.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 15. Wykonanie dochodów.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 16. Uchwała Nr LIX-1361-18 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2018r.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 17. Uchwała Nr LIX-1362-18 w spr. zmiany WPF 2018-2033.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 18. Uchwała Nr LIX-1363-18 w spr. emisji obligacji komunalnych...pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 19. Planowana kwota długu na lata 2018-2033 wg WPF z dn. 28.05.2018r..pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 20. Dodatkowe informacje.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 06. RIO Uchwała Nr 6-50-2018 w spr. sprawozd. Prez.M.Krosna z wykonania budżetu miasta za 2017r.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 05. RIO Uchwała Nr IX-38-2018 w spr. możliwości sfinans. deficytu budżetu Miasta Krosna na 2018r..pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 04. RIO Uchwała Nr IX-37-2018 w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Krosna.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 03. Uchwała Nr LIII-1196-17 w spr. WPF 2018-2033.pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 02. Uchwała Nr LIII-1190-17 w spr. uchwały budżetowej na 2018r..pdf z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - 01. Sprawozdania 2017r i I kw. 2018r.7z z treści 2018-06-19 14:03 Ewa Sitek
Usunięto plik - Obligacje 2018_Specyfikacja.pdf z treści 2018-06-19 14:02 Ewa Sitek
Dodano plik - Obligacje 2018_Specyfikacja.pdf do treści 2018-06-19 14:01 Ewa Sitek
Usunięto plik - Obligacje 2018_Specyfikacja.pdf z treści 2018-06-19 14:00 Ewa Sitek
Dodano plik - Obligacje 2018_Specyfikacja.pdf do treści 2018-06-19 13:59 Ewa Sitek
Dodano plik - 01. Sprawozdania 2017r i I kw. 2018r.7z do treści 2018-06-19 13:55 Ewa Sitek
Dodano plik - 02. Uchwała Nr LIII-1190-17 w spr. uchwały budżetowej na 2018r..pdf do treści 2018-06-19 13:55 Ewa Sitek
Dodano plik - 03. Uchwała Nr LIII-1196-17 w spr. WPF 2018-2033.pdf do treści 2018-06-19 13:55 Ewa Sitek
Dodano plik - 04. RIO Uchwała Nr IX-37-2018 w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Krosna.pdf do treści 2018-06-19 13:55 Ewa Sitek
Dodano plik - 05. RIO Uchwała Nr IX-38-2018 w spr. możliwości sfinans. deficytu budżetu Miasta Krosna na 2018r..pdf do treści 2018-06-19 13:54 Ewa Sitek
Dodano plik - 06. RIO Uchwała Nr 6-50-2018 w spr. sprawozd. Prez.M.Krosna z wykonania budżetu miasta za 2017r.pdf do treści 2018-06-19 13:54 Ewa Sitek
Dodano plik - 07. Regon Gmina Miasto Krosno.pdf do treści 2018-06-19 13:54 Ewa Sitek
Dodano plik - 08. NIP Gmina Miasto Krosno.pdf do treści 2018-06-19 13:54 Ewa Sitek
Dodano plik - 09. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta.pdf do treści 2018-06-19 13:54 Ewa Sitek
Usunięto plik - 9. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta.pdf z treści 2018-06-19 13:52 Ewa Sitek
Dodano plik - 9. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta.pdf do treści 2018-06-19 13:52 Ewa Sitek
Dodano plik - 10. Powołanie Skarbnika.pdf do treści 2018-06-19 13:51 Ewa Sitek
Dodano plik - 11. Wykaz jednostek i sp.pr.handlowego.pdf do treści 2018-06-19 13:51 Ewa Sitek
Dodano plik - 12. Zobow. długoterm z tyt. kredytów i pożyczek.pdf do treści 2018-06-19 13:51 Ewa Sitek
Dodano plik - 13. Zobow. długoterm. z tyt. wykupu wierzytelności.pdf do treści 2018-06-19 13:51 Ewa Sitek
Dodano plik - 14. Tytuły dłużne oraz obsługa zadłużenia.pdf do treści 2018-06-19 13:50 Ewa Sitek
Dodano plik - 15. Wykonanie dochodów.pdf do treści 2018-06-19 13:50 Ewa Sitek
Dodano plik - 16. Uchwała Nr LIX-1361-18 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2018r.pdf do treści 2018-06-19 13:49 Ewa Sitek
Dodano plik - 17. Uchwała Nr LIX-1362-18 w spr. zmiany WPF 2018-2033.pdf do treści 2018-06-19 13:49 Ewa Sitek
Dodano plik - 18. Uchwała Nr LIX-1363-18 w spr. emisji obligacji komunalnych...pdf do treści 2018-06-19 13:49 Ewa Sitek
Dodano plik - 19. Planowana kwota długu na lata 2018-2033 wg WPF z dn. 28.05.2018r..pdf do treści 2018-06-19 13:49 Ewa Sitek
Dodano plik - 20. Dodatkowe informacje.pdf do treści 2018-06-19 13:48 Ewa Sitek
Usunięto plik - Obligacje 2018_Załacznik nr 2.pdf z treści 2018-06-19 13:48 Ewa Sitek
Usunięto plik - Obligacje 2018_Załacznik nr 1.pdf z treści 2018-06-19 13:48 Ewa Sitek
Usunięto plik - Obligacje 2018_Specyfikacja.pdf z treści 2018-06-19 13:48 Ewa Sitek
Usunięto plik - 1. Sprawozdania 2017r i I kw. 2018r.7z z treści 2018-06-19 13:48 Ewa Sitek
Dodano plik - 1. Sprawozdania 2017r i I kw. 2018r.7z do treści 2018-06-19 13:47 Ewa Sitek
Usunięto plik - 6. RIO Uchwała Nr 6-50-2018 w spr. sprawozd. Prez.M.Krosna z wykonania budżetu miasta za 2017r.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 5. RIO Uchwała Nr IX-38-2018 w spr. możliwości sfinans. deficytu budżetu Miasta Krosna na 2018r..pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 4. RIO Uchwała Nr IX-37-2018 w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Krosna.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 3. Uchwała Nr LIII-1196-17 w spr. WPF 2018-2033.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 20. Dodatkowe informacje.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 2. Uchwała Nr LIII-1190-17 w spr. uchwały budżetowej na 2018r..pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 19. Planowana kwota długu na lata 2018-2033 wg WPF z dn. 28.05.2018r..pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 18. Uchwała Nr LIX-1363-18 w spr. emisji obligacji komunalnych...pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 17. Uchwała Nr LIX-1362-18 w spr. zmiany WPF 2018-2033.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 16. Uchwała Nr LIX-1361-18 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2018r.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 15. Wykonanie dochodów.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 14. Tytuły dłużne oraz obsługa zadłużenia.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 13. Zobow. długoterm. z tyt. wykupu wierzytelności.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 12. Zobow. długoterm z tyt. kredytów i pożyczek.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 10. Powołanie Skarbnika.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 11. Wykaz jednostek i sp.pr.handlowego.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 1. Sprawozdania 2017r i I kw. 2018r.7z z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 7. Regon Gmina Miasto Krosno.pdf z treści 2018-06-19 13:45 Ewa Sitek
Usunięto plik - 8. NIP Gmina Miasto Krosno.pdf z treści 2018-06-19 13:44 Ewa Sitek
Usunięto plik - 9. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta.pdf z treści 2018-06-19 13:44 Ewa Sitek
Dodano plik - 20. Dodatkowe informacje.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 19. Planowana kwota długu na lata 2018-2033 wg WPF z dn. 28.05.2018r..pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 18. Uchwała Nr LIX-1363-18 w spr. emisji obligacji komunalnych...pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 17. Uchwała Nr LIX-1362-18 w spr. zmiany WPF 2018-2033.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 16. Uchwała Nr LIX-1361-18 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2018r.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 15. Wykonanie dochodów.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 14. Tytuły dłużne oraz obsługa zadłużenia.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 13. Zobow. długoterm. z tyt. wykupu wierzytelności.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 12. Zobow. długoterm z tyt. kredytów i pożyczek.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 11. Wykaz jednostek i sp.pr.handlowego.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 10. Powołanie Skarbnika.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 9. Zaświadczenie o wyborze Prezydenta.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 8. NIP Gmina Miasto Krosno.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 7. Regon Gmina Miasto Krosno.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 6. RIO Uchwała Nr 6-50-2018 w spr. sprawozd. Prez.M.Krosna z wykonania budżetu miasta za 2017r.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 5. RIO Uchwała Nr IX-38-2018 w spr. możliwości sfinans. deficytu budżetu Miasta Krosna na 2018r..pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 4. RIO Uchwała Nr IX-37-2018 w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Krosna.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 3. Uchwała Nr LIII-1196-17 w spr. WPF 2018-2033.pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 2. Uchwała Nr LIII-1190-17 w spr. uchwały budżetowej na 2018r..pdf do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - 1. Sprawozdania 2017r i I kw. 2018r.7z do treści 2018-06-19 13:43 Ewa Sitek
Dodano plik - Obligacje 2018_Załacznik nr 2.pdf do treści 2018-06-19 13:42 Ewa Sitek
Dodano plik - Obligacje 2018_Załacznik nr 1.pdf do treści 2018-06-19 13:42 Ewa Sitek
Dodano plik - Obligacje 2018_Specyfikacja.pdf do treści 2018-06-19 13:42 Ewa Sitek
Utworzono treść 2018-06-19 13:42 Ewa Sitek Podgląd treści
powrót