Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - zarz. nr 1000 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Krosna instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych..pdf do treści 2021-10-28 11:52 Jolanta Machowska
Usunięto plik - Zarządzenie Nr 1000 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Krosna instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.pdf z treści 2021-10-28 11:52 Jolanta Machowska
Dodano plik - Zarządzenie Nr 1000 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Krosna instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.pdf do treści 2021-09-09 14:20 Jolanta Machowska
Dodano plik - Zarządzenie Nr 924 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych..pdf do treści 2021-03-23 13:47 Jolanta Machowska
Usunięto plik - zarz. nr 1059 ...pdf z treści 2021-03-23 13:46 Jolanta Machowska
Usunięto plik - zal-do-zarzadzenia-nr-700-10.pdf z treści 2021-03-23 13:39 Jolanta Machowska
Usunięto plik - zarz. nr 329.pdf z treści 2021-03-23 13:29 Jolanta Machowska
Dodano plik - Zarządzenie Nr 825 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia do stosowania w Urzędzie Miasta Krosna instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.pdf do treści 2021-03-23 13:28 Jolanta Machowska
Usunięto plik - zarz.nr.603.pdf z treści 2021-03-23 13:20 Jolanta Machowska
Usunięto plik - procedury.pdf z treści 2021-03-23 13:09 Jolanta Machowska
Usunięto plik - procedury kontroli wydatków.pdf z treści 2021-02-02 10:31 Jolanta Machowska
Dodano plik - Zarządzenie Nr 702 z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Mieście Krośnie.pdf do treści 2021-01-22 11:31 Jolanta Machowska
Usunięto plik - zarz2.pdf z treści 2020-10-29 09:11 Jolanta Machowska
Dodano plik - Zarządzenie Nr 776 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Krosna..pdf do treści 2020-10-29 09:10 Jolanta Machowska
Usunięto plik - Zarządzenie Nr 776 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Krosna..pdf z treści 2020-10-29 09:07 Jolanta Machowska
Dodano plik - Zarządzenie Nr 776 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Krosna..pdf do treści 2020-10-29 09:07 Jolanta Machowska
Dodano plik - Zarządzenie Nr 379 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania II poziomu kontroli zarządczej w Mieście Krośnie..pdf do treści 2019-10-15 09:02 Jolanta Machowska
Usunięto plik - zarz. nr 1172.pdf z treści 2019-10-15 09:02 Jolanta Machowska
Dodano plik - zarz. nr 182.pdf do treści 2018-04-06 11:20 Maciej Gernand
Usunięto plik - zarz. nr 982.pdf z treści 2016-10-07 09:17
Dodano plik - zarz.nr.603.pdf do treści 2016-10-07 09:15
Usunięto plik - zarz. nr 530.pdf z treści 2016-06-14 20:46 Maciej Gernand
Dodano plik - zarz. nr 530.pdf do treści 2016-06-14 20:46 Maciej Gernand
Dodano plik - zarz. nr 530.pdf do treści 2016-06-14 20:46 Maciej Gernand
Usunięto plik - Procedura realizacji projektów.pdf z treści 2016-06-14 20:45 Maciej Gernand
powrót