Wynik ogłoszenia: Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020
                                                        
RI.042.69.8.2017.G
                                                                                                                              Krosno, 04.04.2018 r.
               
 
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dotyczącym dostawy materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  

 
 
 
  1. Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno, zwana dalej „Zamawiającym” w dniu
    04.04.2018 r. rozstrzygnęła przetarg na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie”.
 
  1. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
 
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto
1. Biuro Plus Sp. z o.o.
ul. Pużaka 51
38-400 Krosno
3 079,10 zł
2. Resgraph Sp. z o.o.
ul. Krakowska 21
38-400 Krosno
3 091,15 zł
 
 
  1. Mając na względzie określone kryteria oceny ofert określone w postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1.


Data dodania: 2018-04-05 08:34

[powrot do treści ogłoszenia]