Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Dostawa chemii basenowej

ZMIANY:
2019-01-25 12:54:38: Dodano wynik do przetargu
„DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ NA OKRES 23.01-31.12.2019r.”
Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych –      w Zespole Krytych Pływalni  w Krośnie.
 
 
Krosno, 14 stycznia 2019r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego udzielonego
w trybie ofertowym
 
Zamawiający:
 
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
 
zaprasza do złożenia ofert na:
 
„DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ NA OKRES 23.01-31.12.2019r.”
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia został określony w ofercie dla wykonawcy  (zał. Nr1)  formularzu asortymentowym. Należy podać cenę jednostkową netto, cenę jednostkową brutto i wartość materiałów oraz nazwę asortymentu.
 
 
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Zespół Krytych Pływalni, 38-400 Krosno, ul. Sportowa 8, pok. 05, do dnia 22.01.2019r. do godz. 1400 z dopiskiem:  „Dostawa chemii basenowej osobiście lub listownie.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Grzegorz Sompel:  tel. 609 402 564
 3. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 23 stycznia – 31 grudnia 2019r.
 4. Sposób przygotowania oferty:
           a. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
           b. oferta powinna zawierać w szczególności:
 • cenę (netto/brutto),
 • warunki płatności,
 • cena łączna
 • termin realizacji/wykonania zamówienia
 • zezwolenia na obrót produktami biobójczymi
 
 
Dyrektor 
Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie
Piotr Jaracz

PODSTAWOWA OFERTA DLA WYKONAWCY                                                                                                                                 Zał. Nr 1
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach dostawy chemii basenowej dla Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie w dniach 23.01.-31.12.2019r. na następujących warunkach cenowych:

L.p. Asortyment Nazwa asortymentu j.m. Ilość orientacyjna Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa brutto Wartość brutto
1. Stabilizowany podchloryn sodu . Zawartość chloru aktywnego  min. 150g/l
Uwaga: Opakowania 25 kg, okres trwałości min. 5 mies.
   
 
kg
 
 
12.000
     
2. Koagulant (płynny) zawiera roztwór chlorku wodorotlenku glinu 2,5%    
kg
 
750
     
3. Regulator pH – minus (zawiera kwas mineralny < 40%)    
kg
 
1800
     
4. Bakteriobójczy środek do czyszczenia saun suchych –drewno np. Sauna-chem                          
litr
 
100
     
5. Niepieniący środek, służący do usuwania osadów tłuszczowych    i kosmetycznych na linii wody np. Barlon LW, Randklar                    
litr
 
100
     
6. Środek glono, bakterio   i grzybobójczy w wodzie basenowej np. GlonFighter, Alba    
litr
 
750
     
7. Siarczan glinu – granulat   kg 300      
8. Dwutlenek chloru ClO2 np. Armex 5 + Aktywator   kpl 20      
9. Tabletki (500 szt.) do badania PH   
Phenol Red
   
op.
 
2
     
10. Tabletki (500 szt.) do badania Chloru
DPD-1
   
op.
 
4
     
11. Tabletki (500 szt.) do badania Chloru
DPD-3
   
op.
 
4
     
            Cena łączna  
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Ponadto oświadczam, iż:
 • zamówienie każdorazowo będzie dowiezione do Zespołu Krytych Pływalni na ul. Sportową 8 oraz ul. Wojska Pol. 45a  w Krośnie
 • zaproponowane w ofercie ceny brutto wybranych materiałów utrzymane będą do końca 2019 roku,
 • cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia
 
………………………. ..........                                                               ……………………………………….
                                                                                                                    Miejscowość, data                                                                                 Podpis Oferenta/Dostawcy

Data składania ofert:
2019-01-22 14:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJaracz Piotr 2019-01-14 09:17:00
Publikujący Zespół Krytych Pływalni 2019-01-15 09:17:00
Modyfikował(a) Zespół Krytych Pływalni 2019-01-25 12:54:38

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 17 sierpnia 2019r. 13:48:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.