Ogłoszenie o zamiarze zamówienia na Modernizację gablot informacyjnych z planem miasta Krosna.
P.434.3.2020.D                                                                                                                    Krosno, dnia 30.01.2020 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. 134 743 615,
 NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  000526989

OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienie na:

„Modernizację gablot informacyjnych z planem miasta Krosna”


1.   Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:     
30192170-3: tablice ogłoszeń

1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi modernizacji 5 sztuk jednostronnych gablot informacyjnych z planem miasta Krosna, w tym: 4 sztuk gablot ogłoszeniowych oraz w 1 sztuce wymiana zegara ulicznego na zaślepkę z herbem miasta Krosna.

Data składania ofert:
2020-02-24 12:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłBieszczad Daniel 2020-01-30 13:13:00
PublikującyDaniel Bieszczad 2020-01-30 13:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłosznie 935.13 KbPlik pdf
2. Druk oferty 12.66 KbPlik doc

Rejestr zmian