Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie

ZMIANY:
2020-02-03 09:23:58: Przeniesiono do Archiwum
2020-02-03 09:23:58: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2020-02-03 09:23:28: Dodano plik Informacja z otwarcia I.7013.690.1.2020.K.pdf
2020-01-23 10:06:50: Dodano plik zdjęcia.zip
2020-01-23 10:06:50: Dodano plik wzór umowy.pdf
2020-01-23 10:06:50: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
I.7013.690.1.2020.K                                                                         Krosno, dnia 23.01.2020 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie polegające na montażu fabrycznie nowego urządzenia w miejscu urządzenia zdemontowanego. Wcześniejsze urządzenie zostało zdemontowane ze względu na zły stan techniczny.
 
Ogólny opis zdemontowanego urządzenia przewidzianego do zastąpienia nowym: Bank Ramp o wymiarach 300x488x100 cm wykonany w konstrukcji drewnianej oraz ze sklejki z elementami stalowymi (barierki, poręcze, blachy najazdowe, blachy na załamaniach, coping).
 
Szczegółowy zakres prac, obejmuje między innymi:
  • zabezpieczenie istniejącego skateparku oraz niezbędnego terenu przed dostępem innych osób oraz uczniów w czasie prowadzenia robót,
  • dostawa i montaż nowego urządzenia na skateparku. Przewiduje się dostawę jednego nowego urządzenia analogicznego do urządzenia zdemontowanego, tj. 1 szt. Bank Ramp o wymiarach ok. 300x488x100 cm,
  • prace porządkowe.
Zamontowane urządzenie musi spełniać wymagania normy PN-EN 14974 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Urządzenie musi posiadać oznaczenie potwierdzające zgodność z ww. normą.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
I.7013.690.1.2020.K                                                                         Krosno, dnia 23.01.2020 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie polegające na montażu fabrycznie nowego urządzenia w miejscu urządzenia zdemontowanego. Wcześniejsze urządzenie zostało zdemontowane ze względu na zły stan techniczny.
 
Ogólny opis zdemontowanego urządzenia przewidzianego do zastąpienia nowym: Bank Ramp o wymiarach 300x488x100 cm wykonany w konstrukcji drewnianej oraz ze sklejki z elementami stalowymi (barierki, poręcze, blachy najazdowe, blachy na załamaniach, coping).
 
Szczegółowy zakres prac, obejmuje między innymi:
  • zabezpieczenie istniejącego skateparku oraz niezbędnego terenu przed dostępem innych osób oraz uczniów w czasie prowadzenia robót,
  • dostawa i montaż nowego urządzenia na skateparku. Przewiduje się dostawę jednego nowego urządzenia analogicznego do urządzenia zdemontowanego, tj. 1 szt. Bank Ramp o wymiarach ok. 300x488x100 cm,
  • prace porządkowe.
Zamontowane urządzenie musi spełniać wymagania normy PN-EN 14974 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Urządzenie musi posiadać oznaczenie potwierdzające zgodność z ww. normą.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,
                                                           zakończenie:  do dnia 30.04.2020 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
Oferta na: „Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie”
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.01.2020 r. przed godz. 12.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 30.01.2020 r. do godziny 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 30.01.2020 r. o godz. 12.00.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
Data składania ofert:
2020-01-30 10:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłGomółka Sławomir 2020-01-23 10:03:00
PublikującyPaweł Kustroń 2020-01-23 10:03:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2020-02-03 09:23:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ + Załączniki 125.00 KbPlik doc
2. wzór umowy 337.25 KbPlik pdf
3. zdjęcia 8.31 MBPlik zip
4. Informacja z otwarcia I.7013.690.1.2020.K 251.68 KbPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 25 lutego 2020r. 07:12:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.