Kompleksowa organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych w ramach projektu pn.: „ Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego przez Gminę Miasto Krosno
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych w tematach: „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, „Technika uczenia się i zapamiętywania”, „Praca metodą projektu”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków
Data składania ofert:
2019-11-21 12:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWięcek Wiktor 2019-11-15 11:35:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-11-15 11:35:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe 429.88 KbPlik pdf
2. wzór oferty 1.97 MBPlik doc
3. wzór_umowy 2.01 MBPlik doc

Rejestr zmian