Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
  • 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
  • 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
  • 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
  • 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
  • 71540000-5 Usługi zarządzania budową

 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, konkurs ogólny.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
                        wykonanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla 6 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Krosna o łącznej mocy zabudowanej do 200kWp.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postepowania.
Data składania ofert:
2019-04-23 11:00:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-04-11 15:12:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-04-12 13:12:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie Insp Nadz OZE publ 1.26 MBPlik pdf
2. Zalaczniki 2, 3, 4 ,5 117.50 KbPlik doc

Rejestr zmian