Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie

ZMIANY:
2019-04-30 07:47:19: Przeniesiono do Archiwum
2019-04-30 07:47:19: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik Zdjęcia.zip
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik Przedmiar.zip
2019-04-02 15:12:55: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45262690-4 - Remont starych budynków
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 8 w budynku przy ul. Prochownia 7 w Krośnie. Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 10,0 x 17,6 m wyposażona w wyeksploatowaną podłogę sportową na ruszcie drewnianym oraz wykładzinę PVC o gr. 6 mm.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 • Demontaż istniejącego wyposażenia sali.
 • Rozbiórkę istniejącej podłogi sportowej.
 • Odmalowanie stalowych kratownic dachowych.
 • Malowanie ścian oraz sufitów.
 • Montaż nowego wyposażenia sportowego sali gimnastycznej.
 • Montaż nowych osłon na grzejnikach
 • Wykonanie podłogi sportowej.
 • Prace porządkowe i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
I.7013.694.1.2019.K                                                                         Krosno, dnia 02.04.2019 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45262690-4 - Remont starych budynków
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 8 w budynku przy ul. Prochownia 7 w Krośnie. Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 10,0 x 17,6 m wyposażona w wyeksploatowaną podłogę sportową na ruszcie drewnianym oraz wykładzinę PVC o gr. 6 mm.
 
Zakres prac obejmuje między innymi:
 • Demontaż istniejącego wyposażenia sali.
 • Rozbiórkę istniejącej podłogi sportowej.
 • Odmalowanie stalowych kratownic dachowych.
 • Malowanie ścian oraz sufitów.
 • Montaż nowego wyposażenia sportowego sali gimnastycznej.
 • Montaż nowych osłon na grzejnikach
 • Wykonanie podłogi sportowej.
 • Prace porządkowe i opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji dołączonej do postępowania.
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia 24.06.2019 r.,
                                                           zakończenie:  do dnia 23.08.2019 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna  ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
 
Oferta na: „Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.04.2019 r. przed godz. 12.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 12.04.2019 r. do godziny 10.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 12.04.2019 r. o godz. 12.00.
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
Data składania ofert:
2019-04-12 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-04-02 15:05:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-04-02 15:06:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-04-30 07:47:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 55.50 KbPlik doc
2. Przedmiar 240.02 KbPlik zip
3. SIWZ + Załączniki 145.50 KbPlik doc
4. wzór umowy 302.87 KbPlik pdf
5. Zdjęcia 53.99 MBPlik zip

Rejestr zmian