Modernizacja oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno w ramach projektu pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich”
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
72262000-9 Usługi rozbudowy oprogramowania
Data składania ofert:
2019-12-13 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-13 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-12-05 14:18:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-12-05 14:18:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 71.87 KbPlik txt
2. SIWZ z załącznikami 2.48 MBPlik doc
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy 685.25 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - OPZ 616.46 KbPlik doc

Rejestr zmian