Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie – budynek nr 2 i 6

ZMIANY:
2019-08-01 15:19:05: Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 1.08.2019r..doc
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45262210-6 Fundamentowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Data składania ofert:
2019-08-13 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-08-13 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-07-23 15:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-07-23 15:14:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2019-08-01 15:19:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 117.12 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 331.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 523.50 KbPlik pdf
4. Dokumentacja 69.79 MBPlik zip
5. Załącznik graficzny Nr 1 660.71 KbPlik pdf
6. Pytania i odpowiedzi - 1.08.2019r. 510.50 KbPlik doc

Rejestr zmian